Evaluation inflammatory markers of hemogram parameters in primary ovarian insufficiency

dc.authorid0000-0001-6608-9886en_US
dc.authorid0000-0001-8029-7622en_US
dc.contributor.authorDemir, Bülent
dc.contributor.authorSarıdaş Demir, Süreyya
dc.contributor.authorÖzkan Karacaer, Kübra
dc.contributor.authorPaşa, Semir
dc.contributor.authorSılan, Fatma
dc.date.accessioned2021-06-28T11:08:52Z
dc.date.available2021-06-28T11:08:52Z
dc.date.issued2020en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.description.abstractObjective: In most of primary ovarian insufficiency (POI) cases, etiologic factors have not been fully elucidated. Recent studies have revealed that inflammatory agents play an important role in the etiopathogenesis of POI. Therefore, the aim of this study was to investigate the role of inflammatory markers of hemogram parameters in POI. Materials and Methods: The study compared 47 healthy women and 47 women diagnosed as having POI retrospectively by scanning electronic and written recording systems. Complete blood counts, day-3 hormone profiles levels of all subjects were analyzed. The neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), red cell distribution width (RDW), platelet ratio (RPR), platelet lymphocyte ratio (PLR), and mean platelet volume (MPV) mean platelet lymphocyte ratio (MPLR) were calculated from the complete blood count parameters. Results: White blood cell and MPV values, platelet, and lymphocyte counts were significantly higher in the POI patients (p<0.001, p=0.042, p=0.038, p=0.049, respectively), RPR was significantly lower than the control group (p=0.011), but there were no significant differences in hemoglobin, RDW, NLR, PLR, and MPLR (p=0.454, p=0.057, p=0.635, p=0.780, p=0.126, respectively). The neutrophil count of the study group was higher than in the control group (p=0.057). Bivariate correlation analyses showed no correlations between blood parameters and hormone levels. The area under the receiver operating characteristic curve for RPR in POI was 0.652, with a threshold value 0.053, sensitivity=63% and specificity=63. Conclusion: Inflammatory markers of hemogram detected higher in patients with POI then control subjects.en_US
dc.description.abstractAmaç: Pek çok primer ovaryen yetersizlik (POI) olgusunda yeterli etiyolojik değerlendirme yapılmamaktadır. Mevcut çalışmalar POI etyopatogenezinde enflamatuvar belirteçlerin rolü ololduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı POI hastalarında hemogram parametrelerindeki enflamatuvar belirteçlerinin rolünü araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada 47 sağlıklı kadın ile 47 POI hastası kadının hastane kayıtları retrospektiif olarak karşılaştırılmıştır. Hemogram, ve 3. gün bakılan hormon profilleri değerlendirilmiştir. Hemogram bulgularından elde edilen nötrofil lenfosit oranı (NLR), eritrosit dağılım genişliği (RDW) platelet oranı (RPR), platelet lenfosit oranı (PLR) ve ortalama platelet hacmi (MPV) ortalama platelet lenfosit oranı (MPLR) hesaplanmıştır. Bulgular: Lökosit ve ortalama MPV değerleri, platelet ve lenfosit sayıları POI hastalarında daha yüksek saptanmıştır (sırası ile p<0,001, p=0,042, p=0,038, p=0,049), RPR ise kontrol grubuna göre daha düşük saptanmıştır (p=0,011). Hemoglobin, RDW, NLR, PLR ve MPLR (p=0,454, p=0,057, p=0,635, p=0,780, p=0,126) açısından ise fark saptanmamıştır. Hasta grubunda nötrofil sayısı daha yüksek bulunmuştur (p=0,057). Bivariate korelasyon analizlerinde hemogram parametreleri ile hormonal düzeyler arasında bir korelasyon saptanmamıştır. POI hastalarında RPR için eğri altında kalan alan 0.652, sensitivite: %63 and spesifite: 63 bulunmuştur. Sonuç: POI olgularında hemogramda enflamasyonda artan belirteçler kontrol grubuna göre daha yüksek saptanmıştır.en_US
dc.identifier.citationDemir, B., Sarıdaş Demir, S., Özkan Karacaer, K., Paşa, S., & Sılan, F. (2020). Evaluation inflammatory markers of hemogram parameters in primary ovarian insufficiency. Turkish journal of obstetrics and gynecology, 17(1), 9–14. https://doi.org/10.4274/tjod.galenos.2019.09476en_US
dc.identifier.doi10.4274/tjod.galenos.2019.09476en_US
dc.identifier.endpage14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.pmid32341824en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85084813295en_US
dc.identifier.scopusqualityN/Aen_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.trdizinid427722en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.4274/tjod.galenos.2019.09476
dc.identifier.urihttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32341824/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2630
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.wosWOS:000523674600002en_US
dc.identifier.wosqualityN/Aen_US
dc.indekslendigikaynakWeb of Scienceen_US
dc.indekslendigikaynakScopusen_US
dc.indekslendigikaynakPubMeden_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherTurkish journal of obstetrics and gynecologyen_US
dc.relation.ispartofTurkish journal of obstetrics and gynecologyen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPrimary ovarian insufficiency, inflammation, hemogramen_US
dc.subjectPrimer ovaryen yetersizlik, enflamasyon, hemogramen_US
dc.titleEvaluation inflammatory markers of hemogram parameters in primary ovarian insufficiencyen_US
dc.title.alternativePrimer ovaryen yetersizlik hastalarında hemogramdaki enflamatuvar parametrelerin değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
TJOG-17-9.pdf
Boyut:
187.53 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Full text - Article
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: