Hêmanên Osmanî di Dengbêjîyê da

Küçük Resim Yok

Tarih

2019-04-20

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Şırnak Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kurdish Emirates started the coalition with Ottoman State’s intendants against the policies of Persian State’s intendants from the beginning of 16thcentury. The coalition continued in various ways to the ends of 18th century. The association got an unwell situation due to the various reasons in 19th century. This article discussed the tragicevents that Kurdish Emirate had them, and how the events related to Ottoman State reflected on the ballads. Moreover, it includes the battles which were seen between Russians, Bulgarians, Turkmenians and Greeks with Kurdish people during the time of Ottoman State. This article which highlights how the factors specific to Ottoman people became the image on Ottomans is to research about what kind of the ballads were reflected by the aforementioned factors. 16. Yüzyılın başından itibaren Kürt Emirlikleri, İran Devleti yöneticilerinin politikalarına karşı Osmanlı Devleti yöneticileriyle ittifaka girerler. Bu îttîfak 18. Yüzyılın sonlarına kadar çeşitli şekillerde devam eder. 19. Yüzyıla gelindiğinde bu birliktelik çeşitli sebeplerden dolayı iyi olmayan bir duruma girer. Bu makale, Kürt Emirlerinin başına gelen trajik olaylar ile Osmanlı Devleti ile ilgisi olan olayların kılamlara nasıl yansıdığını konu edinmektedir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti zamanında Kürtlerle Rus, Bulgar, Türkmen ve Yunanlılar arasında meydana gelen çarpışmaları da içine almaktadır. Osmanlılara özgü unsurların kılamalara ne şekilde imge olduğunu öne çıkaran bu makale, adı geçen bu unsurların ne tür kılamlara yansıdığını da araştırma konusu yapmaktadır.

Açıklama

Kürtçe kılam ve türkülerde Osmanlılar özgü unsurlar/ögeler üzerine bir çalışma

Anahtar Kelimeler

Kurdish Emirates, Ottoman State, dengbêjî, folk song - Kürt Emirlikleri, Osmanlı Devleti, kılam, türkü, Osmanlı unsurları -

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şırnak Üniversitesi