Hastanelerde Görevli Sağlık Çalışanlarının Bireysel İş Yükü Algıları

dc.authorid0000-0003-2670-2257en_US
dc.contributor.authorÇİFTÇİOĞLU Gülcan
dc.date.accessioned2019-12-27T10:40:40Z
dc.date.available2019-12-27T10:40:40Z
dc.date.issued2018en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.description.abstractGİRİŞ: İş yükü bireysel açıdan işi yapmak için geçen zamanı ve enerjiyi, örgüt açısından verimliliği göstermektedir. İş yükü, çalı-şanlar ve örgütler bakımdan çok önemli bir değişkendir. AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, bir devlet hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarına ilişkin iş yükü algı dü-zeylerini ortaya koymaktır.YÖNTEM: Araştırmada veri toplama aracı olarak, sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarına ilişkin algılarını belirlemeye yönelik “Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bu ölçek Cox tarafından 2003 yılında geliştirilmiş ve Cox ve arkadaşları tarafından 2006 yılında geçerlilik ve güvenirliği test edilmiştir. Saygılı tarafından 2008 yılında Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırmanın evrenini araştırma izni alınabilen devlet hastanesinde görev yapan tüm sağlık personeli (421 kişi) oluştururken, ör-neklemini bu hastanede çalışan tüm sağlık çalışanlarından araştırmaya katılımda gönüllü olan 220 kişi oluşturmuştur. Yüz doksan beş sağlık çalışanından kullanılabilir veri toplanmıştır. Araştırmanın verileri Ekim- Kasım 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Araş-tırma verileri Istatistical Package for Social Science for Windows 16.0 programı kullanılarak sayı, yüzdelik ve ortalama-standart sapma, bağımsız değişkenler ile ölçek alt boyutları arasındaki ilişkilerinin değerlendirilmesinde ise bağımsız gruplarda t- Student testi analizleri kullanarak incelenmiştir.BULGULAR: Bu araştırmada, ölçeğin toplamından alınan puan ortalaması 103,7±22,07’dir. Ölçeğin alt boyutlarından alınan puan ortalamaları ise; yönetim desteği alt boyutu puan ortalaması 3,63±0,66, ortalama meslektaş desteği alt boyutu puan ortalaması 3,73±0,71, birim desteği alt boyutu puan ortalaması 2,77±0,58, çalışma ortamı algısı alt boyutu puan ortalaması 3,52±0,84, ve mevcut işi sürdürme niyeti alt boyutu puan ortalaması 1,04±0,30 olarak bulunmuştur.SONUÇ: Araştırma sonucunda, sağlık çalışanlarının iş yükü desteğini en çok meslektaşlarından aldıkları ve sağlık çalışanların aynı işi sürdürme niyetine ilişkin puanın en düşük puan olduğu bulunmuştuR.en_US
dc.identifier.doidoi:10.5222/SHYD.2018.001.en_US
dc.identifier.endpage8en_US
dc.identifier.issue/SHYD.2018.001.en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.trdizinid329637en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2054
dc.identifier.volumee-ISSN:2149-018X. doi:10.5222en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisien_US
dc.relation.ispartofSağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık çalışanları, çalışma ortamı, algı, iş yüküen_US
dc.titleHastanelerde Görevli Sağlık Çalışanlarının Bireysel İş Yükü Algılarıen_US
dc.title.alternativeHastanelerde Görevli Sağlık Çalışanlarının Bireysel İş Yükü Algılarıen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 2 / 2
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
SHYD-63935-RESEARCH_ARTICLE-CIFTCIOGLU.pdf
Boyut:
1.67 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
SHYD-63935-RESEARCH_ARTICLE-CIFTCIOGLU.pdf
Boyut:
1.67 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: