EPİDEMİK TOPLUM Koronavirüsün Türkiye'de Toplumsal Etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Özet

İnsanoğlu moderniteyle beraber bilimde önemli sıçramalar yaptı. Birçok sorunu anlama ve tanımlama konusunda yeni imkânlara ulaştı. İlerleme düşüncesinin verdiği motivasyonla da artık bilimim bütün sorunları çözüleceğine inanılıyordu. Çiçek salgını, kolera, sıtma, verem gibi birçok büyük salgınlarla ilgili devasa araştırmalar yapılmıştı. Aşılar bulunmuş ve hızla salgınların getirdiği büyük ölümlere çare olmuştu. Bilim adamları ve ilerlemeci aydınlar salgın ve kıtlığın tamamen bittiğini ilan ettiler. Fütürist Harari, daha bir iki yıl önce insanın salgın ve hastalıkları bilimle tamamen aştığını söyleyerek onu Homodeus (Tanrıinsan) olarak ortaya çıktığını söyledi. İnsan ölümsüzleşecekti (Harari, 2016: 40-41). İlk defa Çin’de ortaya çıkan Korona virüs (Covid-19) bu modern rüyayı çözdü. Hiç beklenmedik bir biçimde yepyeni ve büyük bir salgın ortaya çıktı. Aralık 2019 yılında Çin’de görülen salgın, Nisan 2020’ye kadar dünyanın öbür ucu ABD’ye ulaştı. Şu an itibariyle 500 binden fazla insan öldü. Yüz milyonlara bulaştı. Salgın bütün dünyayı kısa sürede etkiledi. Küreyi etkisi altına aldı. Bundan dolayı pandemi adını aldı. Dünyanın en büyük ve zengin devletleri olan ABD en başta olmak üzere Fransa, İngiltere ve İspanya salgına hiç beklenmedik biçimde etkilendiler. Sağlık sistemleri ciddi bir bunalım yaşadı. ABD de hala bulaşma ve ölüm oranları hızla yükselmeye devam ediyor. Sağlık sistemi nerdeyse çökecek halde. Covid-19 salgını, dünya toplumlarını derin bir korku ve endişeye sevk etti. Ekonomi büyük yaralar aldı. Birçok şirket çöktü. Siyasal sistemler kimi yerde otoriteleşirken kimi yerlerde kutuplaştılar. Güvenlik, düzen ve kontrol yeniden öne çıktı. Demokrasi gölgelenmeye başladı birçok ülkede. Ulus devletler sert önlemler almaya başladı. AB, kendi içinde yeniden ulus devlet refleksleri gösterdi. Propaganda makineleri salgını yönlendirmek için devreye geçtiler. İnternet teknolojisi ve sosyal medya bunun önemli bir aracı oldu. Koronavirüs pandemisi, tarihte yaşanan diğer salgınlara göre daha hızlı dünyaya yayıldı. Çünkü daha önce veba, tifo, kolera, çiçek gemiler, atlar, katırlar ve yaya yürüyen insanlarla dolaşıyordu. Limanlar en önemli yayılma istasyonlarıydı. Şimdi ise uçaklarla yayılıyor. Bundan dolayı salgın daha hızlı dolaşıma giriyo

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

EPİDEMİK TOPLUM Koronavirüsün Türkiye'de Toplumsal Etkileri

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

54

Künye

Yıldırım, E., Yıldız, R., Arı, Ö. ve Evren, M. (2020). Epidemik toplum: koronavirüsün türkiye’de toplumsal etkileri. İstanbul: İZÜ Yayınları.