Tekmiletü’l-Avâmili’l-Cürcâniyye

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Seyda Yayınları-Diyarbakır

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bu kitapçık, Abdülkahir Cürcânî’nin Avâmil adıyla meşhur olan eserinin İbrahim Kûrânî tarafından yeniden ele alınıp eksikliklerinin giderildiği ve Tekmiletü’l-Avâmil’il- Cürcâniyye adıyla adlandırdığı eserden ibarettir. Metin yayına hazırlanırken başta Avâmil’i Birgivî olmak üzere konu ile ilgili olan diğer eserlerden de faydalanılmıştır. Başta ayetler olmak üzere hadis, şiir ve mesellerin tahriçleri yapılmış ve ayrıca eserde geçen özel isimler hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Avâmil metni, Arapça öğrenenlerin azami derece faydalanabilmeleri için harekelenmiş ve anlaşılması zor olan yerler dipnotlarda açıklanmıştır. Ayrıca günümüzde Arapça’ya olan teveccüh bu gibi Arapça temel eserlerin ortaya çıkmasını zorunlu hale getirmiştir.