MARDİN MEZAR TAŞLARINDA KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mezar taşları bir toplumun inanış ve kültürel değerlerini taşıması açısından oldukça önem taşımaktadır. Güneydoğu Anadolu’nun önemli merkezlerinden biri olan Mardin’in tarihi dokusunda farklı dönemlere ait mezar taşları ve mezarlar, kentin dini ve kültürel değerlerini anlama konusunda etkin bir rol oynamaktadır. Çalışmanın temel amacı; farklı etnik yapılardan oluşan şehrin kültürel etkileşimini mezar taşlarından okumaktır. Ayrıca mezar yapısının farklılığı ve üzerindeki desen ve motifle-rin hem ikonografik hem de antropolojik çözümlemesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda Mardin kent merkezindeki iki adet Müslüman ve iki adet Süryani mezarlığından mezar taşları incelenmiştir. Sonuç olarak, Müslüman (Türk, Kürt, Arap) ve Süryani mezarlarında sanatsal ve kültürel anlamda ortak bir anlatım dilinden söz etmek mümkündür.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mezar taşları, Mardin, Ölüm Antropolojisi, Sanat Tarihi, GMezar taşları, Mardin, Ölüm Antropolojisi, Sanat Tarihi, Güneydoğu Anadolu, Süryaniler, Süsleme, Etkileşim,üneydoğu Anadolu, Süryaniler, Süsleme, Etkileşim,

Kaynak

Şehir ve Medeniyet Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye