Physical and chemical properties of drinking and usage waters of Mardin

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

This study aims to investigate the physical and chemical content of storage, well and network water used in Mardin and to evaluate it in terms of human health. In this study, 111 water samples were collected from Mardin, including 11 storage, 39 well and 61 network water were subjected to physical and chemical analysis. The taste and odor analyze of the samples were done organoleptically. The turbidity and color analyses were done by turbidimeter and nessler tupe respectively and the pH and electrical conductivity parameters of the samples were measured with the double channel digital multimeter. Ammonia, iron, chloride, calcium, magnesium and total hardness parameters of the waters were determined by spectrophotometer. It was determined that the taste, odor, ammonium, chloride and calcium values of the water samples were in compliance with the limits set by the Regulation on Water Intended for Human Consumption and TS 266. The pH value of %0.9 of water samples, turbidity and colour of% 0.9 water samples, electrical conductivity of %0.9 water samples and iron value of %23.42 of water samples did not comply with the Regulation on Water Intended for Human Consumption and TS 266. The magnesium amount of %18.02 water samples and total hardness value of % 8.10 of water samples did not comply with TS 266. No statistically significant difference was found between the physical and chemical parameter values of the water samples collected from storage, well andnetwork (P> 0.05). As indispensable for human life, It is recommended that water should be monitored continuously in terms of quality parameters in order to prevent health risks and prevent usage problems.
Bu çalışmada Mardin’de kullanılan depo, kuyu ve şebeke sularının fiziksel ve kimyasal içerikleri bakımından incelenmesi ve insan sağlığı yönünden değerlendirilmesi amaçlamıştır. Çalışmada Mardin’den 11 depo suyu, 39 kuyu suyu ve 61 şebeke suyu olmak üzere 111 adet su örneği toplanmıştır. Örneklerinin tat ve koku analizleri organoleptik olarak bulanıklık ve renk analizleri sırasıyla turbidimetre ve nessler tüp ile, pH ve elektriksel iletkenlik parametreleri çift kanallı dijital multi metre, amonyum, demir, klorür, kalsiyum, magnezyum ve toplam sertlik parametreleri ise spektrofotometre ile tespit edilmiştir. Su örneklerinin tat, koku, amonyum, klorür ve kalsiyum değerlerinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve TS 266 Standardında belirtilen limitlere uygun olduğu saptanmıştır. Örneklerin %0.9’unun pH, %0.9’unun bulanıklık ve renk, %0.9’unun elektriksel iletkenlik, %23.42’sinin demir değerlerinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve TS 266’ya uygun olmadığı, %18.02’sinin magnezyum değeri, %8.10’unun ise toplam sertlik değerinin TS 266’da belirtilen değerlere uygun olmadığı saptanmıştır. Analizi yapılan depo, kuyu ve şebeke suyu örneklerinin fiziksel ve kimyasal parametre değerleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). İnsan hayatı için vazgeçilmez öneme sahip olan suyun sağlık açısından risk oluşturmasının önlenmesi ve kullanım problemlerinin engellenmesi içinkalite parametreleriyönünden düzenli izlenmesi önerilmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

90

Sayı

2

Künye

GÜRBÜZ S,GÜNGÖR A. Ç (2019). Physical and chemical properties of drinking and usage waters of Mardin. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 90(2), 76 - 82. Doi: 10.33188/vetheder.48641