ZAZAKÎ DE BABETÊ HECEYAN

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

ece bi venganê vokalan reyde yeno sazkerdene û hûmarê heceyanê çekuyan goreyê hûmaranê vokalan yeno tesbîtkerdene. Heceyêke de tena yew heb vengo vokal zî eşkeno hece bibo. Na xebate de babetê heceyanê zazakî ameyê analîzkerdene. Heceyê zazakî goreyê taybetmendîyanê vokalan û konsonantan cîya şekilan a yenê tesnîfkerdene. Amancê na xebate goreyê vilabîyayîşê venganê vokal û konsonantan heceyanê zazakî dabeşkerdiş, analîzkerdiş; vengê ke çekuyanê zazakî de coda û onset de ca gênê tesbîtkerdiş, taybetmendîyanê nê heceyan tehlîlkerdiş o. Tayê heceyî goreyê krîteranê ziwannasîye sey heceya îdeale yenê namekerdene. Mîyanê xebate de babetê heceyan, goreyê na heceya îdeale ameyê îfadekerdene. Coda de û onset de bi kewtişê vokalan reyde gemînate konsonantî yênê meydan. Nê vengî zazakî de reya verêne na xebate de ameyê tesbîtkerdene. Heman şekil de tayê fekanê zazakî de xêncê di-konsonantan, dîftongî zî yenê meydan. Labelê nê her di tewirî zî sey heceyê musteqîlî nêhesibîyênê û hînterlandê nê heceyan goreyê heceyanê bînan zaf teng o. Xebate de gama ke babetê heceyan îzah bibê, nê faktoran kes eşkeno bi rehetî fehm bikero.
Syllables consist of vocal sounds, and the syllable numbers of words are determined by the number of vocal sounds. A syllable can contain only one vocal sound. They are important in the occurrence of features. In this study, syllable types in Zazaki were analyzed. The syllables in zazaki are classified in different ways according to the characteristics of vocal and consonant sounds. The aim of this study is to divide the syllables in Zazaki into sections according to the distribution of vocal and consonant sounds, to determine the sounds in the coda and onsets of words, to analyze the properties of these syllables. In the study, other syllables were expressed according to this ideal syllable. With the drop of vocal sounds in the coda and onsette, geminate consonant sounds come into play. These sounds were first identified in this study. In some mouths of the Zaza, diftonguas occur besides the geminant consonants. However, this type is not an independent syllable and the hinterland of these syllables is not wide. While explaining the syllable types in the study, we can easily identify these factors.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Zazakî, Hece

Kaynak

e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

1

Künye

KIRKAN A (2021). ZAZAKÎ DE BABETÊ HECEYAN. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 13(1), 353 - 366. Doi: 10.26791/sarkiat.859667