POSTMODERN DİL ANLAYIŞI EKSENİNDE GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ KİTABI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Postmodern düşüncenin en fazla önemsediği olgulardan biri dildir. Postmodernler, yaşamı ve özneleri, dilin bir ürünü olarak değerlendirirler. Onlar, dilden önce beden diye bir şeyin dahi olduğuna inanmazlar. Çalışmamızda, postmodernizmin önemli kuramcılarının dile yükledikleri anlamı ayrıntılı olarak ortaya koymaya çalıştık. Öte yandan dil, yapısı gereği sabit, mutlak, değişmez değildir. O, esnek ve kaygan bir zemine sahiptir. Yaşam ve özneler bu tarz kaygan bir zemine çekildiğinde, sağa sola savrulan bir yapıya bürünürler. Bundan dolayı postmodern düşünürler, dönem insanının, heyacanlı ama tehlikeli bir hayata sahip olduğunu dillendirirler. Dilin alanına çekilen yaşam ve özneler istikrardan uzaktırlar. Dilin istikrarsız durumu, sanata doğrudan yansır. Postmodern dönemde, belli sınırlara hapsedilmiş, sınırlı göndergesi olan anlamlara/yapılara yer verilmez. Bunun aksine, tüm sınırlardan arındırılmış, her türlü kısıtlanımlardan uzak tutulmuş anlamlar/yapılar muteberdir. Bunun için postmodern metinler, kâhinlerin alanı olarak tanımlanır. Yazarlar, metinleri oluştururken sabit, sınırlı anlama gelecek yapılar yerine, her okuyanın farklı yönlere çekebilecekleri yapılar kurmanın gayreti içerisine girerler. Postmodern dilin yapısından dolayı, bu dönemin eserlerinin anarşik bir yapısı vardır. Metinler, alışılmış okuma biçimlerine karşılık da vermezler. Bilge Karasu, Göçmüş Kediler Bahçesi adlı kitabındaki öyküleri, postmodern dil anlayışı ekseninde var eder. Biz de çalışmamızda, Bilge Karasu’nun söz konusu öykülerini, postmodern dilin hangi özellikleri üzerinden var ettiğini ortaya koymaya çalıştık.
Language is one of the most important phenomena of postmodernism. Postmodern authors regard life and subjects as products of language. They do not believe that there is even such a thing as body before the language. We have tried to elaborate on what the postmodernist major theorists have to say. The language is not a fixed, absolute, constant thing. It has a flexible and slippery ground. When life and subjects are drawn onto this kind of slippery ground, they become a structure that is swung to the right and left. Therefore, postmodern thinkers say that postmodern people have an exciting but dangerous life. In the postmodern period, there are no meanings/constructions which are confined to certain boundaries and which are limited. While creating texts, authors strive to establish structures in which each reader can be drawn in different directions, rather than a single direction. Due to the structure of postmodern language, the works of this period have an anarchic structure. Texts do not respond to customary reading patterns. Bilge Karasu uses the concept of postmodern language in the stories of the book The Garden of the Departed Cats. We tried to reveal the characteristics of the postmodern language in Bilge Karasu's work.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Postmodernizm, Bilge Karasu, Göçmüş Kediler Bahçesi, Postmodernism, Bilge Karasu, The Garden of the Departed Cats

Kaynak

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

1

Künye

AKMAN İ (2018). POSTMODERN DİL ANLAYIŞI EKSENİNDE GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ KİTABI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 63 - 80. Doi: 10.18026/cbayarsos.411479