et-Teayüş ve Eşkaluhu Min Manzur el-Ulum el-İnsaniyye

Küçük Resim Yok

Tarih

NİSAN 2020

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

SON ÇAĞ AKADEMİ

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kitabın Adı: Beşeri Bilimler Açısından Bir Arada Yaşama kültürü ve Biçimleri. Editör : Dr.Öğr.Üy. Metin Şerifoğlu Yazarlar: - Prof. Dr. Samir ALCHİKH ALİ : (Devrim ve Savaş Aşamasında Bir Arada Yaşama ve Çatışma Arasındaki Suriye Kültürel Kimliği ) - Dr. Öğr. Üyesi Reşid ŞİHO: )Bir Arada Yaşama ve Dini Hoşgörü: İslami Modellerle Tarihsel Bir Vizyon) - Doç. Dr. Mohamed RASHİD:(Siyasi Bir Arada Yaşama(Birlikte Yaşama, Entegrasyon ve Kimlik Diyalektiği) - Dr. Öğr.Üyesi Amer ALJARRAH: (Arap Mirasında Öğrenme ve Edebi Yaratıcılık Arasındaki Entelektüel Birlikte Yaşama) - Dr.Öğr.Üyesi Mayada ALKASEM: (Toplumlarda Barış İçinde Bir Arada Yaşama Kültürünü Yayma ve Geliştirmede Medyanın Rolü) - Dr. Öğr. Üyesi Narjes KADRO: )İlk Abbasi Döneminde Birlikte Yaşama Kavramını Zenginleştirmede Entelektüel Hareketin Rolü( - Dr. Öğr. Üyesi Khaled HASAN ALADWANİ: (Birlikte Yaşama ve İletişim Arasındaki Dil ) - Dr.Öğr.Üyesi Hossam ALDİN FAYAD: (Barış İçinde Bir Arada Yaşama Kavramı ve Diğerinin Tanınması-Habermas'ın İletişimsel Eylem Teorisi Işığında Anlama Girişimi) - Doç.Dr. Mohamed ALFARES: (Devrim Sonrası Arap Baharı Ülkelerinde Bir Arada Yaşama – Medine anayasası ve sosyal sözleşme Arasındaki Sosyolojik Yaklaşım) - Dr. Öğr.Üyesi Mhanna BELAL ALRASHİD: (Arap Baharı Ülkelerinde Barış İçinde bir Arada Yaşamanın Demokrasi ve Tezahürleri (Örnek olarak Suriye) - Dr. Öğr. Üyesi Metin ŞERİFOĞLU: ( Osmanlı Devletinin Bir Arada Yaşama Konusundaki Tutumu ve Azınlıklara Yönelik Politikası) **Dr.Öğr. Üyesi Metin ŞERİFOĞLU Tüm hakları yazarına aittir. Yazarın izni alınmadan kitabın tümünü veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çağaltılması yapılamaz. Yalnızca kaynak gösterilerek kallanılabilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

BEŞERİ BİLİMLER AÇISINDAN BİR ARADA YAŞAMA KÜLTÜRÜ VE BİÇİMLERİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

1

Künye