Abdullah b. Saîd b. Husayn el-Eşecc el-Kindî ve Müslim'in Sahîh'indeki rivâyetleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada hicri 167 yılında dünyaya gelen büyük muhaddis Abdullah b. Saîd b. Husayn el-Eşecc el-Kindî'nin hayatı ve Müslim'in Sahîh'indeki rivâyetleri incelendi. Ebû Saîd sahâbeden birçoğunun gelip yerleştiği Kûfe bölgesinde yetişen büyük muhaddislerdendir. Buna rağmen günümüz insanının onun hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu söylenemez. Ebû Saîd'i araştırmak ve onun hakkında bilgi vermek amacıyla böyle bir araştırma yapılmıştır. ''Abdullah b. Saîd b. Husayn el-Eşecc el-Kindî ve Müslim'in Sahîh'indeki Rivâyetleri'' adlı bu çalışmamızda öncelikle Ebû Saîd'in doğup büyüdüğü şehir olan, Kûfe hakkında genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra Ebû Saîd'in hadis alanında yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştır. Son bölümde ise Ebû Saîd'in Sahîhi Müslim'deki rivâyetlerin değerlendirmesi yapılmıştır. Böylece bu çalışmada, Ebû Saîd'in hayatı ve hadis alanında yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.
In this study, the life of the great muhaddis Abu Said al-Esjj el-Kindi who was born in 167 hijri and the narrations of Muslim in his Sahîh were examined. Abu Said is one of the great hadith scholars who grew up in the area of Kufa, where many of the Companions came and settled. Despite this, it cannot be said that today's people have enough information about him. Such a research was conducted in order to research Abu Said and give information about him. Abdullah b. Said b.Husayn al-Esjj el-Kindi and the Narrations of Muslim in Sahîh, first of all, general information about Kufa, the city where Abu Said was born and raised, was given. Later, detailed information was given about Abu Said's works in the field of hadith. In the last part, the narrations of Abu Said in Sahih-i Muslim were evaluated. Thus, in this study, it is aimed to give detailed information about the author's life and his work in the field of hadith.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hadis, Kütüb-i Sitte, Sahîh-i Müslim, Ebû Saîd, Kûfe, Hadith, Kütüb-i Sitte, Sahîh-i Muslim, Abu Saîd, Kufa, Din, Religion, Biyografi, Biography, Ebu Said, Ebu Said, Hadis, Hadith, Irak-Küfe, Irak-Kufa, Kindi, Kindi, Kütüb-i Sitte, Kütub as Sittah, Rivayetler, Rumours, Sahih-i Müslim, Sahih-i Muslim, İslamiyet, Islam

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye