Erken evlilik Türkyedeki Suriyeli mülteciler için nedenleri ve etkileri (Diyarbakır da Suriyeli mülteci kadın örnekleminde bir saha çalışması)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Erken evlilik olgusu, çoğu toplumda yaygın olan eski toplumsal olgulardan biridir. Son zamanlarda sadece Arap ülkelerinde değil, Batı toplumlarında da dikkatleri üzerine çekmiştir İkincisi, bu fenomeni incelemek için çalışan araştırmacılar tarafından çoğu araştırma denedi Çeşitli hükümetlerde yasaklayan kararlar çıkarmak için bu tür evliliğin zararlarını göstermek. Erken evlilik Suriye toplumunda yaygın bir olguydu, çünkü yasalar bunu yasaklamamıştı ama yapıldı. Son zamanlarda kızların koltuklara katılması için zorunlu çalışma nedeniyle bu fenomenin azaltılmasıştır Ancak bu çalışma kısa sürede Suriye krizi sırasında özellikle sığınma yapılan ülkelerde yayıldı. Ailenin evlenmesi için Suriyelilerin sığındıkları mahalle (Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye gibi) bu statünün (mülteci) kendilerine dayattığı koşullar nedeniyle kız çocukları erken yaşta.Bu araştırma, kız çocuklarının erken yaşta evlenmesini, nedenlerini ve mülteci kadınlar üzerindeki etkilerini incelemektedir. Türkiye'deki Suriyeli kadınlar, Diyarbakır ilindeki Suriyeli kadın sığınmacılar örneklemi üzerine bir saha araştırmasıdır Diyarbakır, Türkiye Erken yaşta evliliğin aile ve kız çocuğu üzerindeki etkisini ve sonuçlarını araştırmak için, başlangıç sorusuna dayalı olarak, Erken evlilik sağlıklı mı yoksa sağlıksız bir olgu mu? Evliliğin olumlu ya da olumsuz etkileri var mı? Önceden bir algı olmadan, bu olgunun gerçekliğini görmek ve toplum üzerindeki etkisi içindir. Sosyolojinin amacı, sosyal fenomenlerin doğasını ve toplumdaki işlevlerini keşfetmektir. Araştırmanın örneklemi (60) aileden oluşmakta olup, üçünün de cevaplarının eksik olması ve cevap vermeyi reddetmeleri nedeniyle yetindik. Suriye savaşı sırasında erken yaşta evlendirilen 57 kız çocuğu vakası incelenerek, Birçok insan öldürüldü ve birçoğu komşu ülkelere sığındı. O ve dünya ve ben anlaştık Araştırma, anne babaların kızlarını bu yaşta evlendirmeye iten sebepler ve bu sebeplerin araştırmaya katılan kızlar üzerindeki etkisine değinildi. Türkiye. Perspektif bir çalışma yapmadık çünkü bu tür çalışmalar çok sayıda ve dışarıda mevcut. Bu konuda Birleşmiş Milletler resmi istatistikleri, ancak bu araştırmada bir vaka çalışması denedik. Evli kadınların evliliğin incelikleri ve deneyimleri, sorunları ve yararları ve bununla ilgili neler olduğu ,hakkında bilgi edinmeleri. Bu araştırma, kız çocuklarının erken yaşta evlenmesini, nedenlerini ve mülteci kadınlar üzerindeki etkilerini incelemektedir. Türkiye'deki Suriyeli kadınlar,Diyarbakır, ilindeki Suriyeli kadın sığınmacılar örneklemi üzerine bir saha araştırmasıdır Diyarbakır, Türkiye Araştırma, en önemlileri olan birkaç sonuca ulaştı: 1- Suriye'de erken yaşta evlilik sadece kırsal kesimde yaşayanlarla sınırlı kalmamış, kentlilere de yayılmıştır. 2- Anne ve babaların üniversite eğitimleri, kız çocuklarını küçük yaşta evlendirmelerine engel olmamıştır. kendilerine uygulanan sığınma koşulları. 3- Gelenek ve görenekler erken evliliklerin başlıca sebepleri arasındadır. 4-Düşük ekonomik koşullar erken yaşta evliliğe yol açan nedenler arasında yer alıyor. 5- Savaş ve iltica koşulları erken yaşta evlilik nedenleri arasındadır. Erken evlilik isteğe bağlı değildi ve evlenme kararı aile tarafından verildi. 6-Sıklıkla 7 - İyi bir yüzde erken evliliği destekliyor, ancak Tablo 14'te gösterildiği gibi bunun sorumluluk içerdiğini kabul ediyor 8- Erken evlilik, reşit olmayan kız çocuğunun sağlığını hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkileyerek ona ömür boyu sürecek yükler yükler. Erken (15 yıldan az evliyken bu durumu fark ettik). 9- Erken evlilik kendi başına kızlar üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı. Eşlik eden diğer değişkenler, örneğin karı koca arasındaki büyük yaş farkı, yardımcı olmuyor Her iki taraftaki ebeveynler hayatın her detayına müdahale etti. Bazen evin yükü kocaya düşer. Onların sırrı, daha çok Evliliklerinin nedeni bir sorun değildi. 10-Erken evlenen kadınların çoğu Diğer maddi koşullar ve sosyal görünüm ebeveynler tarafından belirlenir. 11- Erken evlilik bazen genç erkekleri ve kadınları günaha düşmekten korur. 12 - Araştırmacı, görüşmeler ve araştırma sonucunda şu sonuca varmıştır: Evlilik için uygun yaş, Yirmili yaşların sınırları, böylece sorunları azaltır, kıza ve delikanlıya bağışıklık kazandırır ve olgunlaşırlar. fikirlerini çevre ve ebeveynlerle uyum sağlayabilecek şekilde ifade eder. 13- Eşler arasındaki yaş farkı ne kadar kısaysa evliliğin sonucunun o kadar yüksek olduğunu bulduk
The phenomenon of early marriage is an ancient social phenomenon, prevalent in most societies, not only Arab, but even in Western societies.which has received attention recently by researchers, who have worked to study this phenomenon. Most studies have tried to show the damage of this type of marriage to make decisions to prevent it in different governments. Early marriage was a widespread phenomenon in Syrian society, where it was not prohibited by law, However, this phenomenon has recently been curtailed because of the compulsory enrolment of girls in school, However, it soon spread during the Syrian crisis, especially in neighbouring countries of asylum where Syrians sought refuge (such as Jordan, Lebanon, Iraq and Turkey).Parents therefore marry their girls at an early age because of the circumstances imposed on them by that situation (asylum). This research examines the issue of early marriage of girls, its causes and effects on Syrian refugee women in Turkey, field research on a sample of Syrian women in Diyarbakır. Does marriage have positive or negative effects? Without prejudice, to know the reality of this phenomenon and its impact on society To seek the outcome and impact of early marriage on the family and girls, based on a preliminary question, is early marriage a healthy or unhealthy phenomenon? The research sample consisted of (60 families and due to incomplete three answers and their refusal to answer only analysed 57 cases) of girls married at an early age , During the Syrian War, which abandoned many people, many of them sought refuge in neighbouring countries and the world. This is the aim of sociology, to discover the nature and functions of social phenomena in society. The research examined the reasons why parents married their daughters to this age and its effects on those girls in Turkey. We did not do exploratory research because this type of research exists in abundance and there are official statistics from the United Nations in this regard, but in this research, we have even tried to study the situation of married women in order to see the details and experiences of marriage, its problems, its benefits and the related. The research produced several conclusions, the most important of which were: 1- Early marriage in Syria was not limited to rural people, but also widespread in urban people. 2-Parents' university level of education did not prevent them from marrying girls at an early age due to the conditions of asylum imposed on them. 3-Customs and traditions are among the main causes of early marriage. 4-Low economic conditions are one of the reasons for early marriage. 5-Conditions of war and asylum are causes of early marriage. 6-Early marriage was often not optional, and it was the family that made the decision to marry. 7-A good percentage supports early marriage but admits that it has a responsibility as in table 14 8-Early marriage adversely affects a minor's physical and psychological health, carrying burdens at an early age (when married at less than 15 years we have noted this situation. 9-Early marriage itself did not have a negative impact on girls, but it did have other variables accompanied by, for example, the large age difference between spouses. The husband's failure to help her with the burden of the house, sometimes the parents intervene with all the details of life. 10-The majority of married women are early in marriage, not because of problems in their families, but because of other material circumstances and a social outlook determined by the parents. 11- Early marriage sometimes protects young people and girls from being wrongful 12-Through interviews and research, the researcher found that: The right age for marriage is within the 20s, so that it reduces problems, Their ideas have matured in a way that they can fit in with the environment and people. 13-We found that the difference of age between spouses the less the result of marriage is more stable.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aile, Evlilik, Erkenevlilik, Sığnak Aramak, The Family, Marriage, Early Marriage, Refuge, Sosyoloji, Sociology

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye