Şiş Köfte, Şiş Kebap ve Lahmacunlarda Et Türlerinin Araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsan tüketimine sunulan ekonomik değeri yüksek gıda maddelerinde hilelere sıklıkla rastlanabilmektedir. Bu hileler ekonomik, dini, ahlaki ve sağlık riskleri açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada Şanlıurfa ve Mardin illerindeki restoranlarda tüketime sunulan koyun ve sığır etinden yapılan şiş köfte, şiş kebap ve lahmacun harçlarında et türlerinin varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Şanlıurfa ve Mardin’deki restoranlardan satın alınan sırasıyla 31 (17 şiş köfte, 4 şiş kuşbaşı, 10 lahmacun içi) ve 34 (23 şiş köfte, 2 şiş kebap, ve 9 lahmacun içi) örnek olmak üzere toplam 65 örnek kullanılmıştır. Örnekler tek tırnaklı, domuz ve kanatlı etinin varlığı yönünden ELISA-TEK kullanılarak test edilmiştir. Test edilen 65 örnekten 2 (%3.1) şiş köfte örneğinde kanatlı eti tespit edilmiştir. Örneklerin hiçbirinde at ve domuz eti tespit edilmedi. Et ve et ürünlerindeki hilelerin sağlık riskleri oluşturabilme ihtimalinin önlenmesi ve haksız rekabete neden olması nedeniyle sık ve düzenli kontrollerin yapılması önem taşımaktadır.
Adulteration can be found frequently in food items with high economic value offered to human consumption. These adulterations are important for economic, religious, moral and health reasons. In this research, it was aimed to investigate the presence of meat species other than those declared to be in şiş meatballs, şiş kebabs and lahmacun mixtures made from sheep or beef meat, which were served in restaurants of Şanlıurfa and Mardin cities. A total of 65 samples consisting of 31 samples (17 şiş meatballs, 4 şiş kebabs and 10 lahmacun mixtures) from Şanlıurfa and 34 samples (23 şiş meatballs, 2 şiş kebabs and 9 lahmacun mixtures) from Mardin were purchased from the restaurants. The samples were tested for the presence of equine, pig and poultry meat by using the ELISA-TEK identification Kit. Poultry meat was detected in 2 (3.1%) şiş meatballs samples of tested 65 samples. No equine or porcine meat was detected in any of the samples. It is important to carry out frequent and regular checks to prevent health risks in meat and meat products and to avoid unfair competition.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Et ürünleri, Et türünün tespiti, ELISA, Hile, Meat products, İdentification of meat species, ELISA, Adulteration

Kaynak

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

Özel Sayı

Künye

GÜRBÜZ S,ALTUN S. K (2018). Şiş Köfte, Şiş Kebap ve Lahmacunlarda Et Türlerinin Araştırılması. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7(Özel Sayı), 24 - 27.