4,4'-Diaminobifenil’in Yumuşak Çeliğin Hidroklorik Asitteki Korozyonuna Karşı İnhibisyon Etkisi Ve Kuantum Hesaplamaları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada 4,4'-Diaminobifenil’in (4-DB) inhibitör olarak kullanımı araştırılmıştır. Elektrokimyasal teknikler (EIS ve polarizasyon ölçümleri) ve kuantum kimyasal hesaplamalar ((DFT) ile B3LYP/6-311++G (d, p)) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; 4-DB’nin inhibisyon etkinliği artan konsantrasyon ile artış göstermiştir. Polarizasyon ölçümleri 4-DB’nin anodik reaksiyonların hızını azalttığını göstermektedir. 4-DB’nin inhibisyon etkinliği yüksek HOMO enerjisi (–0,189 eV), dipol momenti (0, 6121 D) ve düşük LUMO enerjisi (-0,019 eV) ile ilişkilendirilmiştir. Adsorpsiyonun Langmuir adsorpsiyon izotermine uyduğu saptanmıştır. Adsorpsiyon standart serbest entalpi (ΔG°ads) değeri hesaplanmıştır.
In this study, 4,4′-Diamınobıphenyl (4-DB) is investigated usage of inhibitor molecule. Electrochemical techniques (EIS and polarization measurements) and quantum chemical calculations ((DFT) with the B3LYP/6- 311++G (d, p)) were obtained. The results showed that; inhibition efficiencies increase with increasing concentration of 4-DB. It is found that 4-DB retards anodic reactions according to polarization measurements. The inhibition efficiency of 4-DB is attributed to the high value of EHOMO (–0,189 eV), dipole moment μ (0,6121 D) and low value of ELUMO (-0.019 eV). This inhibitor functions through adsorption following Langmuir isotherm. The value of adsorption free energy of (∆G°ads) was also calculated.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Korozyon, Yumuşak Çelik, SEM, EIS, Quantum Chemical Calculations

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

YILDIZ R,DEHRİ İ (2018). 4,4'-Diaminobifenil’in Yumuşak Çeliğin Hidroklorik Asitteki Korozyonuna Karşı İnhibisyon Etkisi Ve Kuantum Hesaplamaları. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 30(2), 19 - 25.