XVIII. Yüzyılda Mardin Kalesi Üzerine Bazı Tespitler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2005-11-01

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

e -Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma bir kalenin bulunduğu şehrin karakterine etkisini konu almaktadır. Bir taraftan kale şehir kavramı Mardin özelinde tartışılırken öte taraftan gitgide kale ve sur dışına taşan şehrin XVIII. yüzyıldaki durumu ele alınmaktadır. Mardin’deki mahkeme kayıtları ve arşiv belgeleri esas alınarak yapılan bu çalışmada şehrin ve kalenin kuruluşundan bahsedilip ikinci bölümde XVIII. yüzyılda Mardin kalesi ile ilgili tespitler sunulacaktır. Kaledeki yaşam hakkında bilgiler verilmeye çalışılırken kalenin sadece askerî amaçlı mı yoksa herhangi bir iskân ile emlak alım satım durumu ve kaledeki evlerin var olup olmadığı, kalenin gündelik yaşamdaki yeri gibi olgular da ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mardin, şehir, kale, İskan

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye