Nasıralı İsa’nın Erken Dönem Yahudi Literatürüne Yansımaları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

İsa ve öğretileri hakkında bazı kayıtlar nakleden kaynaklar arasında çeşitli Hıristiyanlık anlayışlarını yansıtan "kanonik" ve "apokrif" İnciller bilimsel açıdan öncelikli yere sahiptir. Ancak bizzat İsa'nın da mensubu olduğu İsrailoğulları kavmi bünyesinde, İsa'nın kendisi hakkındaki iddialarına veya gündeme getirdiği dinî içerikli prensiplere iman etmeyen Yahudiler de konuya ilişkin bazı kayıtlar oluşturmuşlardır. İsa'nın Yahudi bir muhitte doğup büyüdüğü ve umumiyetle Musa Şeriatı üzerine vaazlar verdiği göz önünde bulundurulursa, Yahudilerin söz konusu kayıtlarını en azından teorik açıdan önemsemek gerekir. Bu makale, İsa ve öğretilerinin Miladî takvimin erken yüzyıllarında Yahudi rivayetlerindeki izlerini ana hatlarıyla tanıtmak ve değerlendirmek amacı taşımaktadır
Among all the sources which bear record of Jesus and his teachings the “canonical” and the “apocryphal” Gospels which reflect diverse Christian understandings occupy a priority in the scientific point of view. Within the Israelite community, however, of which Jesus was also a member, Jews who did not believe in the truth of Jesus’s claims about himself and of the religiously-motivated the principles that he proposed, formed a set of records on this topic too. Taking into consideration the fact that Jesus had been born and raised in a Jewish milieu and that he had preached concerning the Mosaic Law, the above-mentioned records of the Jewish community need to be at least theoretically taken into account. This article aims to present and evaluate in general terms the traces of Jesus and his teachings from the first few centuries of the common era as preserved in the Jewish accounts

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler Tarihi

Kaynak

Mukaddime

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

1

Künye