MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Pazarlama tarihi çok eskilere dayanan bir işletmecilik faaliyetidir. Ancak pazarlamanın akademik bir düşünce olarak ortaya çıkması 20. yy’da olmuştur. Bütün düşünce alanlarında olduğu gibi pazarlama disiplininde de çeşitli düşünce ekolleri vardır. Bunlardan birisi de “Makro Pazarlama” ekolüdür. Makro pazarlama için birçok tanım vardır. Bu tanımlarda toplumsal konularla ilgili olma ve makro bakış açısı başat niteliktedir. Makro pazarlama düşüncesi de zaman içerisinde değişim göstermiştir. Makro pazarlama alanında çalışmalar yapan akademisyenlerin çeşitli kurumsallaşma girişimleri olmuştur. Ayrıca daha önce makro pazarlama içerisinde bir çalışma alanı kabul edilen kimi alt disiplinler kendi konferanslarını toplamışlar ve dergilerini çıkartarak ayrı birer çalışma alanı olarak kurumsallaşmışlardır. Bu çalışmada makro pazarlama düşüncesinin tanımı, tarihi gelişimi, kavramsallaşma süreci ve kurumsallaşma çalışmaları ele alınmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Makro pazarlama, makro pazarlama topluluğu, pazarlama düşünce ekolleri.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

18

Künye

KAYAOĞLU A (2018). MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(18), 250 - 269.