“IŞIKLA YAZILSIN SONSUZA ADIM” ROMANI BAĞLAMINDA MİMAR SİNAN’A VE ESERLERİNE KISA BİR BAKIŞ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018-05

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Institution Of Economic Development And Social Researches Publications

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mimar Sinan hakkında birinci el kaynakların başında Tezkiretü'l Bünyan gelmektedir. Sinan, hayatını üç kitapçık halinde müsvedde olarak yazmış, sonra bunları Sai Çelebi'ye vererek hem metin hem nazım şeklinde daha süslü yazılmasını sağlamıştır. Sai Çelebi, metinleri biri müsvedde olmak üzere iki kitapçık haline getirmiştir. Bunlardan birincisi Tezkiretü'l Ebniye, diğeri Tezkiretü'l Bünyan'dır. Çalışma kapsamında ilk baskısı Kasım 2001 tarihinde yapılan Mehmet Coral'ın yazdığı romanın Şubat 2008 tarihli 6. baskısı incelenmiştir. Roman başkarakterinin Mimar Sinan merakı ile başlayan araştırmaları sonucu bulduğu eski el yazmaları, romanının çıkış noktası olmuştur. Karakter; Sinan'ın arkadaşı nakkaş Mustafa Sai'nin kaleme aldığı Risale-i Tezkiretü'l Bünyan ve Sinanname'ye ait olduğunu anladığı bu yıpranmış eski sayfaları tercüme eder. Sinan'ın hayatını ve mekânlarını anlatan romanda iki zaman kullanılır. Roman, 16. yüzyılda Mustafa Sai'nin dilinden ve 2001 yılında yaşayan roman karakterinin kendi ağzından anlatılır. Akıcı bir dil ile kaleme alınan eser; tarihsel kahramanları, mekânları ile geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurmasının yanında Sinan’ın kendi yazmış olduğu eserlere birebir sadık kalarak referans verir. Bu bağlamda Sinan’ı, hayatını ve eserlerini Sinan’ın kendi ağzından anlatır. Romandaki mekânları irdelemek açısından Sinan'ın üç çağı ele alınabilir. Birincisi, doğumundan yeniçeriliğe kadar; ikincisi, yeniçerilik dönemi; üçüncüsü ise mimarbaşı olmasından ölümüne kadar olan dönemdir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Osmanlı, Mimarlık, Mimar Sinan, roman

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye