Yemek ve Din: Yemeğin Dini Simgesel Anlamları Üzerine Bir İnceleme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Fiziksel bir ihtiyaç olan yemek, içerdiği kültürel ve dini kodlarla bireylerin kimlik inşasında önemli bir unsur olmasının yanı sıra toplumların her alanına sirayet ederek şekillenmesine neden olmakta, taşıdığı dini simgesel anlamlarla bireylerin beslenme/yemek kültürünün oluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca farklı dine inananlarla arasındaki simgesel sınırın çizilmesinde dinin yemek üzerindeki etkisinin başrolde yer aldığı da görülmektedir. Din, yemeği insanın dünyayla ilişkisinin başlangıç noktasına koymakta, inanç sisteminin inşasında dinsel kimlik aracı haline getirmekte ve inananlarına da vaat ettiği cennette mükâfatlandırma aracı olarak sunmaktadır. Bu çalışmada yaşamın her alanında kendini hissettiren bir olgu olarak dinin -İslam dini özelinde- toplumların yemek kültürünü etkilemesi bağlamında bireylerin yemek/gıda tercihlerini nasıl etkilediği ve dinin beslenme üzerinden inanç sistemini nasıl kurduğu ele alınmıştır
Food which is a physical necessity is an important element in the identification of individuals with the cultural and religious codes. It is shaped by spreading to all spheres of society. The meal provides food culture of the individuals with the religious symbolic meanings it carries. Moreover, the influence of religion on food is seen as the main role of drawing symbolic boundaries between different religious believers. Religion puts food at the beginning of the relationship of people with the world. In addition, food is transformed into a religious identity tool in the belief system and it is presented as a means of rewarding in the heaven promised to its believers. This study examines the influence of religion on the food cultures of individuals. In this study, the relationship between nutrition and religion and the belief system that emerged as a result of it has been discussed in specifics Islam

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler Tarihi

Kaynak

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

2

Künye