MARDİN İLİNDE TARIMI YAPILAN BİTKİLERİN ETNOBOTANİK KULLANIMI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İKSAD YAYINEVİ

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye, jeolojik, coğrafik ve iklimsel çeşitliliğinin verdiği avantajla dünyanın en zengin bitki örtüsüne sahip ülkelerden biridir. Türkiye'nin florasında yaklaşık 12.000 bitki türü bulunmaktadır (Güner ve ark., 2012). Avrupa’nın tamamında yaklaşık olarak 12.000 bitki türü mevcuttur (Tutin ve ark., 1980). Avrupa‘daki bu türlerin yaklaşık olarak 2.750 tanesi endemiktir. Türkiye’deki endemik tür sayısı ise 4.000 civarı olarak rapor edilmiştir (Güner ve ark, 2012). Mardin, coğrafi konumu, topografik yapısı ve ekolojik faktörlerle ilişkilendirilen zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Türkiye florası kayıtlarına göre, Mardin'de 60’ı endemik tür olmak üzere toplamda 620 bitki taksonu yetişmektedir (Davis, 1988).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

TARLA BİTKİLERİ TARIMI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bölüm Adı:MARDİN İLİNDE TARIMI YAPILAN BİTKİLERİN ETNOBOTANİK KULLANIMI, MUNGAN KILIÇ FATMA, ÇETİN MEHMET EMİN, Yayın Yeri:İKSAD, Editör:TUNÇTÜRK Rüveyde, TUNÇTÜRK Murat, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:366, ISBN:978-625-367-522-6, Bölüm Sayfaları:65 -78