HALDUN TANER’İN ÖYKÜLERİNDE KİMLİK KAYGISI

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Haldun Taner, öykülerinde küçük insanların gündelik yaşamlarından örnekler sunar. Yazar, anılarından ya da gözlemlerinden yola çıkarak kaleme aldığı öykülerinde, bireylerin kimlik kaygılarının toplumsal beklentilere yönelik çabalara dönüşmesini yansıtır. Toplumun beklentilerine uygun kimliklerle görünür olmak isteyen bireylerin maskeledikleri gerçek kimlikleri, uygun ortamı/zemini bulmalarıyla ortaya çıkar. Bu makalede, Haldun Taner’in öykülerinde, farklı kimliklerle görünür olmak isteyen bireylerin kimlik kaygıları incelenmektedir.
In his stories Haldun Taner provides examples from the daily lives of ordinary people. In his stories, which are based on his memories and observations, the author reflects on how identity concerns of individuals turn into efforts to meet social expectations. Individuals want to appear with an identity that corresponds to society's expectations. Thus they mask their true identities, which only emerge when they find an appropriate milieu/space. This article reviews the identity concerns of individuals who want to appear with different identities in Haldun Taner's stories.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler Tarihi

Kaynak

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

8

Künye