Yeni Bir Form Olarak Nakşî-Hâlidîliğin Kürt CoğrafyasındakiEtkileri

dc.authorid1018505348938en_US
dc.contributor.authorDoru, M. Nesim
dc.date.accessioned2019-12-05T15:52:46Z
dc.date.available2019-12-05T15:52:46Z
dc.date.issued2018en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümüen_US
dc.description.abstractHalidilik, bir XIX. yüzyıl hareketi olarak, doğup geliştiği Kürt coğrafyası başta olmak üzere, İslam dünyasının birçok bölgesine yayılmış bir Nakşibendi koludur. Adını kurucusu Mevlânâ Halid Şehrizorî’den alan tarikat, kurulduğu dönemden bugüne İslam dünyasının Nakşî geleneği içinde en güçlü kollardan biri olagelmiştir. Başka bir ifadeyle, Halidilik, İslam dünyasında sosyal, siyasal ve dinî açıdan getirdiği farklılıklarla salt dinî bir çevre olmaktan çıkmayı başarabilmiş nadir oluşumlardan biridir. Halidilik, kurucusu olan Mevlânâ Halid Şehrezorî’nin kişisel karakterini yansıtan bir tarikat olmanın yanısıra aynı zamanda onu aşan ve yayıldığı bölgelerde o bölgelerin şartlarına göre şekillenen bir oluşumdur. Bu sebeple bu hareketi sadece kurucusunun karakteri açısından değerlendirmek eksik olacağından hareketi teorik doktrin açısından da ele almak gerekir. Halidilik, dinî görüş ve anlayış olarak Hind sûfîliğinin etkisinde kalmış ve bu çerçevede etkili olduğu bölgelerde birçok değişim ve dönüşüme yol açmıştır. En önemli etkisi, nüfuz ettiği bölgelerde hâkim olan ve daha çok Orta-Asya sûfîliğinin etkisinde kalan anlayışları geriletmiş olmasıdır. Böylece bu yeni anlayışla beraber İbnü’l-Arabî’ci ve vahdet-i vücûdçu tasavvufî anlayış yerine, İslam’ın öz kaynakları olan Kitap ve Sünnet’e bağlılığı esas alan Halidilik, heterodoksî anlayışları İslam düşüncesinin dışına itmiştir. Bu etkinin en çok görüldüğü coğrafya ise, Kürtlerin yaşadığı bölgeler olmuştur. Bu çalışmada Kürt coğrafyasında Halidilik üzerinden gerçekleşen bu değişim ve dönüşümün kodları analiz edilecektir.en_US
dc.identifier.citationM. N. DORU, “Yeni Bir Form Olarak Nakşî Hâlidîliğin Kürt CoğrafyasındakiEtkileri,” Mukaddime, vol. 9, no. 2, pp. 1–15, Nov. 2018.en_US
dc.identifier.doi10.19059/mukaddime.369809en_US
dc.identifier.endpage15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/mukaddime/issue/40691/369809
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1929
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprMk56azBOQT09/yeni-bir-form-olarak-naksi-halidiligin-kurt-cografyasindaki-etkileri-
dc.identifier.volume9en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofMukaddimeen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİslam Felsefesi, Nakşilik, Halidilik, Mevlânâ Hâlid, Müceddidîyyeen_US
dc.titleYeni Bir Form Olarak Nakşî-Hâlidîliğin Kürt CoğrafyasındakiEtkilerien_US
dc.title.alternativeNaqshī-KhāLidī Movement as a New Form and its Influences in Kurdish Geography
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
10.19059-mukaddime.369809-555158.pdf
Boyut:
777.24 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: