Meâlimu't-Tenzîl'de bulunan Hafs ve Verş rivayetlerinin derlenmesi ve tahlîli (Meryem-Nâs Arası Sureler)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tefsircilerin tefsir kaynaklarında kıraât ilmine son derece önem verdikleri gibi kıraât alimleri de bu ilme önem vermişlerdir. Bu çalışmada; -günümüz kıraât farklılklarında çok kullanılmaları sebebiyle- Hafs'ın Asım'dan; Verş'in Nafi'den yaptığı rivayetler incelenerek İmam Begavî(r.h)'nin Me'âlimü't-Tenzîl adlı tefsirindeki metodu konu edilmiştir. Ayrıca Meryem sûresinden başlayarak Nâs sûresinin sonuna kadar rivayetlerin dayanakları tahlil edilerek Begavî'nin kıraatleri arz etme metodu ve iki kıraat arasındaki anlamları birleştirme metodu konu edilmiştir. Bunun yanı sıra kıraat ilminin tanımı, ortaya çıkışı; iki imamın (Hafs b. Süleyman ve Verş Osman b. Saîd) hayatı ve rivayetleri; imam Bagavî'nin hayatı, Me'âlimü't-Tenzîl eserinin tanıtılması ve kıraatleri ele alma yöntemi başlıkları da işlenmiştir
Many scholars and commentators of the Quran took interest in the Qira'at and their origin and included this science in their books. Therefore, this study aimed to highlight Imam al-Baghawi's approach in introducing the Qira'at in his famous exegesis of the Quran "Ma'alim al-Tanzil." This was done through the two narrations of Hafs 'an Asim and Warsh 'an Nafi' (may Allah have mercy on them) because they are widespread and mostly read in this era. Moreover, the study intended to demonstrate al-Baghawi's approach in presenting the Qira'at and to combine both narrations while explaining the different meanings. This was achieved by displaying and analyzing the origin of the two narrations from Surat Maryam to Surat al-Nas, defining the Science of Qira'at and its origin, introducing the two scholars Hafs Ibn Sulayman and Warsh (Uthman Ibn Sa'id), clarifying the two narrations' foundations, and by presenting Imam al-Baghawi and his book "Ma'alim al-Tanzil" in addition to displaying his high status and his method in presenting the Qira'at.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Din, Religion, Kur'an-ı Kerim, Koran, Mealimü't-Tenzil, Mealimü't-Tenzil, Rivayetler, Rumours, Sure, Sura, Tefsir, Commentary, Verş rivayeti, Verş rumour, İslamiyet, Islam

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye