Meâlimu't-Tenzîl'de bulunan Hafs ve Verş rivayetlerinin derlenmesi ve tahlîli (Meryem-Nâs Arası Sureler)

dc.contributor.advisorEnsari, Abdurrahman
dc.contributor.authorEıd, Israa Mahmood
dc.date.accessioned2023-09-02T12:03:46Z
dc.date.available2023-09-02T12:03:46Z
dc.date.issued2019
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTefsircilerin tefsir kaynaklarında kıraât ilmine son derece önem verdikleri gibi kıraât alimleri de bu ilme önem vermişlerdir. Bu çalışmada; -günümüz kıraât farklılklarında çok kullanılmaları sebebiyle- Hafs'ın Asım'dan; Verş'in Nafi'den yaptığı rivayetler incelenerek İmam Begavî(r.h)'nin Me'âlimü't-Tenzîl adlı tefsirindeki metodu konu edilmiştir. Ayrıca Meryem sûresinden başlayarak Nâs sûresinin sonuna kadar rivayetlerin dayanakları tahlil edilerek Begavî'nin kıraatleri arz etme metodu ve iki kıraat arasındaki anlamları birleştirme metodu konu edilmiştir. Bunun yanı sıra kıraat ilminin tanımı, ortaya çıkışı; iki imamın (Hafs b. Süleyman ve Verş Osman b. Saîd) hayatı ve rivayetleri; imam Bagavî'nin hayatı, Me'âlimü't-Tenzîl eserinin tanıtılması ve kıraatleri ele alma yöntemi başlıkları da işlenmiştiren_US
dc.description.abstractMany scholars and commentators of the Quran took interest in the Qira'at and their origin and included this science in their books. Therefore, this study aimed to highlight Imam al-Baghawi's approach in introducing the Qira'at in his famous exegesis of the Quran "Ma'alim al-Tanzil." This was done through the two narrations of Hafs 'an Asim and Warsh 'an Nafi' (may Allah have mercy on them) because they are widespread and mostly read in this era. Moreover, the study intended to demonstrate al-Baghawi's approach in presenting the Qira'at and to combine both narrations while explaining the different meanings. This was achieved by displaying and analyzing the origin of the two narrations from Surat Maryam to Surat al-Nas, defining the Science of Qira'at and its origin, introducing the two scholars Hafs Ibn Sulayman and Warsh (Uthman Ibn Sa'id), clarifying the two narrations' foundations, and by presenting Imam al-Baghawi and his book "Ma'alim al-Tanzil" in addition to displaying his high status and his method in presenting the Qira'at.en_US
dc.identifier.endpage329en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZh_r-7Bs2Zvygs3-ZMJOTWQb67tZomj75sOPjGHLVZCt
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3892
dc.identifier.yoktezid568763en_US
dc.institutionauthorEıd, Israa Mahmood
dc.language.isoaren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectKur'an-ı Kerimen_US
dc.subjectKoranen_US
dc.subjectMealimü't-Tenzilen_US
dc.subjectMealimü't-Tenzilen_US
dc.subjectRivayetleren_US
dc.subjectRumoursen_US
dc.subjectSureen_US
dc.subjectSuraen_US
dc.subjectTefsiren_US
dc.subjectCommentaryen_US
dc.subjectVerş rivayetien_US
dc.subjectVerş rumouren_US
dc.subjectİslamiyeten_US
dc.subjectIslamen_US
dc.titleMeâlimu't-Tenzîl'de bulunan Hafs ve Verş rivayetlerinin derlenmesi ve tahlîli (Meryem-Nâs Arası Sureler)en_US
dc.title.alternativeCollection and direction of the two narrations Hafs and Warsh from the book "Ma'alim Al-Tanzil". (From Surat Maryam to Al-Nas)en_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
568763.pdf
Boyut:
6.17 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text