Kavramsal Çerçeve, Fiziksel Çevre, Etkinlik Biçimi ve Üretim İlişkileri Arasındaki Bağ veya Modern Bilim Neden Evrenseldir?

Küçük Resim Yok

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Modern bilimi modern öncesi dönem bilimden ayıran özelliklerden biri de modern bilimsel modellerin kavramsal yapıları, bu kavramsallıklarına baglı olarak da evrensel uygulanabilirlik savında olmalarıdır. Bilimin bu özelligi bilimin kapitalist toplumsal üretim iliskileri içinde gerçeklesen bir bilme eylemi olmasından kaynaklanmaktadır: Modern bilimin sorunları kapitalist toplumun toplumsal gereksinimlerince belirlenmekte, bilimsel üretim bütün kapitalist üretim gibi soyut emek dolayımı üzerinden gerçeklesmektedir.
Modern science is different from pre-modern science also in its conceptual structure and its claim to universality based on such conceptuality. Science's universality is due to its being a knowing practice within capitalist social relations of production: modern scientific questions are determined by the social needs of capitalist society. Similar to all capitalist production, scientific production is also mediated by the category of abstract labour.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası

Kaynak

Praksis

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

38

Künye