KADIN YOKSULLUĞU VE MİKRO KREDİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, mikro kredi kullanımı ve kadın yoksulluğu arasındaki ilişkiyi Türkiye için sınamaktadır. Neo liberalizm etkisiyle devletin küçültülmesi söyleminin güç kazanması, sosyal politika alanından merkezi otoritenin çekilmesiyle sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin etki alanının genişlemesine neden olmuştur. Bu değişimle bireyin yoksulluktan üreterek kurtulması ve büyük oranda kendi becerisi ile bu sorunu çözmesi beklenmektedir. Krediye erişim kanalları sınırlı olan yoksulların, birer girişimci olmasını sağlamak amacıyla kullanılan mikro kredi de bu kapsamda değerlendirilmesi gereken önemli bir araçtır. Mikro kredi, yoksulluğun sonuçlarından en ağır etkilenen gruplardan biri olan kadınları hedeflemektedir. Mikro kredinin kadınların güçlendirilmesinde ve yoksullukla mücadelede etkili bir araç olup olmadığını sorgulayan önemli bir literatür de oluşmuştur. Bazı çalışmalar mikro kredinin kadın yoksulluğunu azaltmada etkili bir araç olduğunu savunurken, bazı çalışmalar yoksulluğun enformel kurumların belirlediği toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkili olduğunu ve bu çözümlerin yetersiz kalacağını savunmaktadır. Bu çalışmada, literatürdeki bu tartışmalara bağlı olarak, 2006-2016 yıllarında Türkiye için hangi görüşün geçerli olduğunu araştırılmaktadır. Çalışmada küçük örneklem içinde güçlü sonuçlar veren Hacker-Hatemi J (2010) simetrik nedensellik testi kullanılacaktır. Elde edilen bulgular, kullanılan mikro kredi düzeyi ile kadın yoksulluğunun azalması arasında bir nedensellik olmadığını göstermektedir. Bu sonuçların ortaya çıkmasında enformel kurumların toplumsal cinsiyet üzerine etkisinin ve eğitim düzeyinin yetersizliğinin belirleyici olduğu düşünülmektedir
The study aims to examine micro credit and women’s poverty linkage hypothesis for Turkey. Neo liberalism as an dominant ideology, support minimum government intervention in social policy area as well as other policies. Furthermore, it gives responsibility to non-governmental organizations and local governments for fighting poverty. Consistently, it is expected that the individuals will solve poverty problems with their own skills through producing. Microcredit is an important financial instrument for low income person in order to access financial resource. The microcredit programmes mostly target women why they are one of the disadventageous group effected by poverty. The vast literature has emerged that question whether microcredit is an effective tool. The study will examine which point of view is valid for Turkey. The study employs the bootstrap version of non Granger causality test improved by Hacker-Hatemi J. It uses yearly data for the period of 2006-2016.Test results supports that there is not a causal relation from microcredit level to poverty. Therefore, microcredit and poverty reduction linkage is not valid for Turkey. Low education level of women and informal institutions are basic problems for changing poverty circles.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

: Yoksulluk, mikro kredi, nedensellik, Poverty, microcredit, causality

Kaynak

Marmara Üniversitesi İktisadî idari bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

41

Sayı

1

Künye

ÇUHADAR P,ALGAN N (2019). KADIN YOKSULLUĞU VE MİKRO KREDİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 41(1), 83 - 105. Doi: 10.14780/muiibd.582309