Aktif eğitim tekniklerinin Arap olmayanların konuşma becerisini geliştirmeye etkisi: İkna yöntemi örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Konuşma, dilöğrenme amaçları arasında buna bağlı olarak da sınıf uygulamalarında önemli bir yer kaplamaktadır. Konuşma becerisini kazanmak ve öğretmek oldukça zahmetli bir iştir. Bu zorluğu aşmak ve istenilen pratikliği kazandırmak için stratejiler uygulanmaktadır. Bu stratejilerden biri de çalışmamızın ele alarak çerçevesini çizmeye ve açıklamaya çalıştığı, hem sınıf ortamında hem de serbest olarak uygulanmaya müsai tve esnek biryöntem olan dilsel ikna stratejisidir. Araştırmacının Arap Dili ve Kültürü alanında yükseklisans tezi Dört kısma ayrılıyor : Giriş. Aktiföğretim. , ikna edici konuşma. konuşma. Münazara Ikna Diyalog Hitabe ve Munakaşa Sonuç ve Tavsiyeler.
Conversation is considered the most important goal of learn language. It is very difficult to learn and acquire it. In addition to make practice in a class. To reduce these difficulties and to let students speak fluently, many strategies are introduced. One of these strategies is what this thesis represents. The adopted strategy is proofing which considers flexible, active, practicable in class, and applicable freely. This thesis is arranged in introduction of active learning and three chapters. The first chapter is about proofing and its parts and theories. The second chapter is about conversation. The third chapter is about proofing events and its procedures. The conclusion contains results and recommendations. This thesis includes educational research and applied linguistic research.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aktif öğretim, geleneksel öğretim, mantıksa lve edebi ikna, öğretimsel ikna, konuşma, kaynak çerçeveler, sınıfiçi münazara, yarışma ve münazara, öğretimsel diyalog, çalıştay ve sempozyum, eleştirel düşünme, beyin jimnastiği, hitap, ikna edici konuşma, Arabic Language, Learning Strategies, Criticism and Critical Thinking, Brainstorm Active Learning, Proofing, Conversation, Dialogue, Discussion, Speaking, Discussion, Interview, Dilbilim, Linguistics, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature, Eğitim ve Öğretim, Education and Training, Aktif öğrenme, Active learning, Aktif öğrenme yöntemleri, Active learning methods, Arapça, Arabic, Dil öğrenimi, Study of languages, Dil öğrenme yöntemleri, Language learning methods, Hitaplar, Addressing, Konuşma, Speech, Konuşma becerisi, Speaking skills, Yabancı dil öğrenimi, Foreign language learning, İkna, Persuasion

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye