Ulusal Bakış Açısı: Ankara Resim ve Heykel Müzesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Özet

Türkiye yirminci yüzyılda siyasi ve sosyal değişimlerle kendi tarihini revize etti, en önemli örnek 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması oldu. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) modern bir Türk kimliğini oluşturmak amacıyla 1923 tarihinde girişimlerine başladı. Sanat, modernleşme ve batılılaşma politikaları yoluyla ülkenin uluslararası statüsünü sık sık yansıtmak için tutarlı bir ulus anlatısı oluşturmak için Türkiye’nin siyasi gündemine girdi. Türkiye'de milliyetçiliğin en önemli örneklerinden biri Ankara Resim ve Heykel Müzesidir. Müze içinde Türk sanatçılar ve onların yarattığı Batılılaşmış tarzda eserleri sergileniyor. Bu makalede, Türkiye'de 20.yüzyıl boyunca modern ulusal kimliğin temsili ve inşasında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin rolünü tartışıyorum. Diğer bir yandan, ülke kendine özgü ve tarihsel şartlara bağlı sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu çalışma içerisinde tüm bu konuların cevaplarını Ankara Resim ve Heykel Müzesi özelinde ele alıyorum. Aynı zamanda, milliyetçi bakış açısı içinde müzenin kuruluşu, müze koleksiyonunun içeriği, müzenin bulunduğu kentteki yerleşim konumu ve milliyetçi bakış açısındaki liderliğini tartışıyorum. Ayrıca bu çalışma, yirminci yüzyılda sanat ve sanat kurumlarının gelişmekte olan ülkelerde nasıl kullanıldığına dair daha geniş kalıpları belirliyor.

Açıklama

Özet Bildiri

Anahtar Kelimeler

Müze, Milliyetçilik, Batılılaşma, Kimlik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye