Cizre kırmızı medrese bağlamında tarih kimlik hafıza oluşumu

dc.contributor.authorSerdar Şengül
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:43Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:43Z
dc.date.issued2014
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.description.abstractBu makale, Osmanlı modernleşmesi ve Türk ulus-devlet inşa sürecinin Türkiye’de yaşa- yan Kürtler arasında medrese algısını nasıl etkilediğini Cizre’de bulunan Kırmızı Medrese özelinde tarihsel ve etnografik perspektiften incelemeyi amaçlamaktadır. Kırmızı Medre- se’nin 1508 yılında bir Kürt Beyi tarafından inşa edildiğine inanılmaktadır. Medrese 1847 yılında Beyliğin ortadan kaldırılışından sonra yıkıntı haline gelmiştir. Bununla birlikte, Kırmı- zı Medrese toplumsal hafızada bugüne kadar önemli bir rol oynamaya devam etmiştir. Kül- tür, kimlik ve hafıza arasındaki ilişkilerin Kürtler’in bu medreseye dair anlatılarında nasıl tahayyul ve inşa edildiği bu yazının odak noktasını oluşturmaktadır. Yazıda ilk olarak hafıza, kimlik ve politik tahayyülün ilişkilendirildiği teorik çerçeve kısaca anlatılmış, ardından Kırmı- zı Medrese’nin önem kazandığı tarihsel bağlam açıklamış, ardından Kırmızı Medrese’yi hatır- lamanın temelinde yatan dinamikler ve bunların politik ve kültürel görünümleri ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractThis essay seeks to study how Ottoman modernization and Turkish nation-state making processes influenced the perception of Kurdish madrasas among Kurds in Turkey, with a particular historical and ethnographic focus on Kırmızı (Red) Madrasa of Cizre. Kırmızı Madrasa is believed to be established in 1508 by a Kurdish Prince and ruined after the destruction of the Principality in 1847. However, it has continued to play a significant role in the public memory until today. How relationships among culture, identity and memory are imagined and constructed in Kurdish narratives on this madrasa will be the focal point of this essay. The theoretical frame within which the memory, identity and political imaginary are interrelated was introduced briefly. Then, the historical coxtext within which Kırmızı Madrasa gained importance was explored. Finally the underlying dynamics of remembering Kırmızı Madrasa and its cultural and political manifestations were refered.en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.identifier.issn1300-2864
dc.identifier.issue37en_US
dc.identifier.startpage57en_US
dc.identifier.trdizinid164753en_US
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZME56VXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1513
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleCizre kırmızı medrese bağlamında tarih kimlik hafıza oluşumuen_US
dc.title.alternativeCultural formations of history, memory and identity in the context of kırmızı madrasa in Cizreen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar