Din felsefesi açısından cennet ve cehennemin imkân ve mahiyeti

dc.contributor.advisorBozkurt, Ömer
dc.contributor.authorYıldırım, Ümmügülsüm
dc.date.accessioned2023-09-02T12:03:05Z
dc.date.available2023-09-02T12:03:05Z
dc.date.issued2021
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu tezde ölüm sonrasına dair önemli bir konu olan cennet ve cehennemin imkân ve mahiyeti meselesi, mitler, dinler, felsefe ve din felsefesi bağlamında ele alınmıştır. Tez iki bölümden meydana gelmektedir. Tezin birinci bölümünde mitoloji ve dinler ekseninde cennet ve cehennemin mahiyeti ele alınmıştır. Mitoloji ve dinlerde cennet ve cehennemin hangi kavram ve içeriklerle ele alındığı bu bölüm, ikinci bölüm için bir hazırlık niteliğindedir. Tezin ikinci bölümünde din felsefesi açısından cennet ve cehennemin imkân ve mahiyeti çok boyutlu olarak incelenmiştir. Bu noktada cennet ve cehennem kavramları yerine kullanılabilecek ödül ve ceza kavramları da temel referanslar olarak kabul edilmiştir. Bu bölümde cennet ve cehennemin imkân ve mahiyeti; ruh ve beden ilişkileri, kişisel özdeşlik sorunu, Tanrı'nın sıfatları meselesi ve ahlak felsefesi bağlamında ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu çerçevede konu, felsefe tarihinin belli başlı filozoflarının yanı sıra modern dönem din felsefecilerinin görüşleri çerçevesinde de tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, the possibility and nature of heaven and hell, which is an important issue about the afterlife, is discussed in the context of myths, religions, philosophy and philosophy of religion. The thesis consists of two parts. In the first part of the thesis, the nature of heaven and hell is discussed in the axis of mythology and religions. This section, in which concepts and contents of heaven and hell are discussed in mythology and religions, is a preparation for the second part. In the second part of the thesis, the possibilities and nature of heaven and hell in terms of philosophy of religion are examined multidimensionally. At this point, the concepts of reward and punishment, which can be used instead of the concepts of heaven and hell, are accepted as basic references. In this section, the possibilities and nature of heaven and hell; soul and body relations, the problem of personal identity, the issue of God's attributes and moral philosophy are discussed in detail. In this context, the subject has been discussed within the framework of the views of the major philosophers of the history of philosophy as well as the philosophers of religion of the modern period.en_US
dc.identifier.endpage191en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg3a-CDEtLVd_3FZDIoH2asq9721JcygTcQXxsvMfCWqk
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3712
dc.identifier.yoktezid709558en_US
dc.institutionauthorYıldırım, Ümmügülsüm
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectPhilosophyen_US
dc.subjectDin felsefesien_US
dc.subjectReligious philosophyen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectPhilosophyen_US
dc.titleDin felsefesi açısından cennet ve cehennemin imkân ve mahiyetien_US
dc.title.alternativePossibility and nature of heaven and hell in the context of philosophy of religionen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
709558.pdf
Boyut:
1.89 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text