Çağdaş Arap araştırmalarında Cürcani'nin nazım kuramı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırma, nazım teorisini çağın ruhuna uygun bir şekilde yeniden ihya etmeye çalışmakta ve ardından bu teorinin çağdaş dilbilim araştırmalarındaki tezahürlerini ortaya koymakta ve bu müfredatların temellerinden bazılarını bilimin getirdiği şeyler üzerinde kullanmaya çalışmaktadır. Nazım teorisi, yapısında izin veren verimlilik ve esneklikten yararlanarak ve ardından stilistik, pragmatik, yapısal ve üretken dönüşümsel dilbilim gibi modern müfredat üzerindeki etkisinin kapsamına bakarak ve en belirgin özelliklerini ve geçerliliğini vurgulayarak Arap araştırmaları ve edebi metinlerdeki uygulamaları bu esasa dayanarak yapılmaktadır. Çalışma, nazım teorisi ile diğer modern dilsel yaklaşımlar arasındaki ilişkiyi netleştirmeye geldi, bu nedenle ilk bölümde AlCurcani'nin özetli kısa bir parçanın çevirisi ve nazım teorisinin özelliklerinin bir açıklaması geldi, ardından araştırma bölümleri ilişkiyi göstermek için takip etti ve nazım teorisinin modern müfredatlarda sahip olduğu etki ve mantıksal kökenleri mirasa dayanan bir bilginin uzantısından başka bir şey olmadığını ortaya çıkarılmıştı. İkinci bölüm pragmatik dersle ilişkisini açıklar, üçüncü bölüm ise üslup ile ilişkisini açıklar. dördüncü bölüm, modern dilbilimin (yapısal ve üretici dönüşümsel) yaklaşımlarıyla ilişkisini açıklar.Sonuç, araştırmacının araştırma konularına bakış açısını taşır.Sonuçları ve araştırmadan çıkarılan en belirgin noktaları sunarak sonuçlandırdı ve nazım teorisinin günümüzde de geçerli olduğunu ve onu çağın verilerine ve bilimsel araştırmanın gereklerine göre öğrenciye yeniden üretmekten başka ihtiyaç duymadığını teyit eder.
The research attempts to revive al-nazm theory in line with the spirit of the age and Then reveal the manifestations of this theory in contemporary linguistic studies In an attempt to employ some foundations of these curricula on what came from alnazm theory Benefiting from the fertility and flexibility provided in its structure and see the extent of its impact on modern curricula, such as stylistics, pragmatics, structural linguistics and transformation generative And highlighting its most prominent characteristics and the validity of its applications in Arabic studies and literary texts. The study came to clarify the relationship between al-nazm theory and other modern linguistic approaches in the first chapter came with a brief translation of Al-Jarjani and an explanation of the characteristics of al-nazm theory. The research chapters followed to show al-nazm theory's relationship and impact in modern schools And detect that these schools are an extension of knowledge that has logical origins rooted in the heritage, and the second chapter came to clarify its relationship with the pragmatic lesson, the third chapter explained its relationship with the stylistic approach, and the fourth chapter came to show the relationship with modern linguistics with its (structural and transformational generative) The conclusion contained the researcher's viewpoint on the topics of the research, so he concluded it by presenting the results and the most prominent points extracted from the research and in which there is an affirmation that al-nazm theory is still valid at the present time, and it does not need the student except to reproduce it according to the data of the times and the requirements of scientific research.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Stilistlik, Pragmatik, Al-Curcani, Dilbilimi, Telaffuz, Anlam, nazım, Stylistic, Pragmatics, Al-Jarjani, Linguistics, Pronunciation, Meaning, Alnazm, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye