Mardin'Kızıltepe'Koşullarında'Farklı'Ekim'Zamanlarının'Mercimek'(Lens& culinaris&Medic.)'Çeşitlerinde'Verim'Ve'Verim'Öğelerine'Etkisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu! çalışmanın!amacı!Mardin! Kızıltepe! koşullarında!mercimek! çeşitleri! için! uygun!ekim! zamanını! belirlemektir.! !Üç! mercimek! çeşidi! (FıratP87,! Şakar! ve!Yerli! Kırmızı)! ! üç! farklı!ekim! zamanında! (10,! 25! Kasım! ve! 10! Aralık)!ekilmiştir.! Deneme! 2011P12! ve! 2012P13'de! Mardin! Artuklu! Üniversitesi! Kızıltepe! Meslek! Yüksekokulu! deneme! tarlalarında! tesadüf! bloklarında! bölünmüş! parseller! deneme! desenine! göre! 3! tekrarlamalı! olarak! yürütülmüştür.! Çeşitler! ana! parsellere,!uygulamalar!alt!parsellere!yerleştirilmiştir.!Üç!mercimek!çeşidinde!farklı!ekim!zamanlarının!bitki!boyu,!ilk! bakla!yüksekliği,!bitkide!bakla!sayısı!ve!tane!sayısı,!baklada!tane!sayısı,!!bin!tane!ağırlığı,!birim!alan!tane!verimi,!hasat! indeksi! ve! biyolojik! verime!etkisi!incelenmiştir.!İki! yıllık! sonuçlara!göre;! !ekim! zamanlarının!mercimek! çeşitlerinde! verim!ve!verim!öğelerine!etkisi!önemli!bulunmuştur.!En!yüksek!birim!alan!tane!verimi!2011P12!ve!2012P13!yıllarında! sırasıyla!237.48!kg/da!ve!210.34!kg/da!ile!Şakar!çeşidinden!alınırken,!en!düşük!birim!alan!tane!verimi!164.07!kg/da! ve! 148.22! kg/da! ile! Yerli! Kırmızı! çeşidinden! alınmıştır.! Mardin! koşullarında! en! uygun ekim! zamanının! 25! Kasım! olduğu!belirlenmiştir.
The!aim!of!this!work!is!to!determine!the!most!suitable!sowing!date!for!lentil!in!Mardin!Kızıltepe!conditions.!Three! cultivars!of!lentil!(FıratP87,!Şakar!andYerli!Kırmızı)!were!sown!at!three!different!sowing!dates!(November!10,!25!and! 10! December).! The! trial! was! conducted! in! the! experimental! fields! of! Kiziltepe! Vocational! High! School! of!Mardin! Artuklu! University! by! using! split! plots! in! randomized! factorial! blocks! design! with! the! three! replicates! in! years! of! 2011P12!and!2012P13.!Experiment!was!established!as!main!plots!and!sowing!times!treatments!as!split!plots.!Effects! of!sowing!dates!on!plant!height,!first!pod!height,!numbers!of!pod!per!plant!and!numbers!of!seed!per!plant,!numbers! of! seed! per! pod,! 1000! grain! weight,! grain! yield,! harvest! index! and! biological! yield! were! investigated! for! three! cultivars.!According!to!the!two!years results;!effects!of!varieties!and!sowing!time!on!the!yield!and!yield!components! of! lentil! were! obtained! significantly.!While! the! highest! grain! yield! per! area! was! obtained! at! the! Şakar! cultivar! as! 237.48kg/da!and!210.34 kg/da,!the!lowest!grain!yield!per!area!was!obtained!at!the!Yerli!Kirmizi!cultivar!as!164.07 kg/da! and! 148.22 kg/da! in! years! of! 2011P12! and! 2012P13! respectively.! The! most! suitable! sowing! time! was! determined!with!November!25!in!Mardin!conditions.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mühendislik, Ziraat

Kaynak

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

2

Künye