Turist Rehberlerinin ve Rehber Adaylarının Yabancı Dil Sınavı Başarıları Üzerine Bir Değerlendirme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Murat Bayram

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Turist rehberliği, bir ülkeye veya destinasyona gelen yerli ve yabancı turistlere turun başından sonuna kadar eşlik edip her konuda onlara yardımcı olan özel bir meslek dalıdır. Bu açıdan bakıldığında turist rehberliği mesleğinde yabancı dil bilmek, mesleğin en önemli yapıtaşıdır. Ülkemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde verilen turist rehberliği eğitimine dair günümüze kadar çeşitli araştırmalar yapılmış olsa da adayların yabancı dil sınavlarındaki başarı oranları üzerine bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, turist rehberlerinin ve rehber adaylarının girdikleri yabancı dil sınavlarındaki başarı oranlarını incelemektir. Çalışmanın verileri, Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından 2014-2022 yılları arasında gerçekleştirilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ile Yabancı Dil Ekletme Sınavına ilişkin istatistiklerden oluşmaktadır. Veriler, doküman analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Veriler analizi neticesinde, 2014-2022 yılları arasında 33 farklı yabancı dilden sınav yapıldığı ve bu sınavlardaki genel başarı oranının oldukça düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuca istinaden çeşitli çıkarımlarda ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Tourist guidance is a special profession that accompanies local and foreign tourists coming to a country or destination from the beginning to the end of the tour and helps them in every way. From this point of view, knowing a foreign language in the tourist guiding profession is the most important building block of the profession. Although there have been various studies on tourist guidance education given at associate, undergraduate and graduate levels in our country, no study has been found on the success rates of candidates in foreign language exams. The aim of this study is to examine the success rates of tourist guides and guide candidates in foreign language exams. The data of the study consists of statistics on Foreign Language Placement Exam and Foreign Language Addition Exam held by the Union of Turkish Tourist Guides Chambers between 2014-2022. The data is analyzed by document analysis technique. As a result of the data analysis, it is concluded that there were exams in 33 different foreign languages between 2014-2022 and the overall success rate in these exams is quite low. Based on this result, various inferences and suggestions for practice are made.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Turist rehberliği, Turist rehberliği eğitimi, Yabancı dil, Tourist guide, Tourist guidance education, Foreign language

Kaynak

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

1

Künye

Akgül, O., & Aktaş, A.C. (2023). Turist Rehberlerinin ve Rehber Adaylarının Yabancı Dil Sınavı Başarıları Üzerine Bir Değerlendirme. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 192-203.