Modern düşüncede vahiy (Saîd Nâşîd) örneği - eleştirel bir çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Allah'a hamd, salat ve selam Resulullah'ın üzerine olsun. Sonra: Kur'an; Müslümanların hayatlarında, hayatlarının her alanında taşıdığı önemden dolayı İslam düşmanlarının saldırısına hala maruz kalmaktadır. Kur'an, Allah'ın insan hayatının ona göre tanzim edilmesi, mutluluğa ve iyiliğe doğru yönlendirmesi için indirdiği ilk baş vurulan kutsal kitabıdır. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim, Batı'da fikirlerinde taraf olan bir avuç düşünür tarafından hedef alınmıştır. Onlar, İslam ümmetine düşman olanların sadağında ümmeti yaralamak için ve sömürge savaşını fikri ve kültürel savaş ile tamama erdirmek için atılan ok olmuşlardır. Müslümanların genel yüreklerinde var olan Kur'an'ın heybetini sarsmak için, genel manada Kur'an ilimleri üzerinde özel manada ise modernite ve ilerleme iddiasıyla entelektüel şebekeler aracılığıyla vahiy üzerinde çelişkili şüpheler atmak için çok araştırma yapmışlardır. Bu nedenle, "Modernist Düşüncede Vahiy Bir Model Olarak (Saeed Nasheed)- eleştirel bir çalışma" adlı araştırmam, Saeed Nasheed'in vahye ilişkimodernist fikirlerini ortaya koyarak ve bu fikirleri eleştirerek onların şüphelerine yanıt vermeye ve onların araştırmalarının kırılganlığını göstermeye çalışmıştır. Araştırmamda vahye dair selefin tanımı ile modernist akımın tanımı arasındaki farkı ele aldım. Ayrıca bu araştırmada modernite ve kaynağını da temellendirdim. Daha sonra Saeed Nasheed'in vahiy hakkındaki düşüncesini ve vahye dair eleştirisini şüphelerine cevap vererek, İslam dünyasındaki ve Batı dünyasın'daki modernistlerin sözleriyle ilişkilendirerek ele aldım. Araştırma bir giriş, iki bölüm ve bir sonuç şeklinde yazılmıştır. Giriş: Araştırmanın önemi, amaçları, konu seçme nedenleri, yaklaşımı ve üzerinde devam edilecek plan ele alınmıştır. Birinci Bölüm: Vahyin hakikati ve keyfiyetine, modernistlerin vahye dair anlayışına değinilmiştir. Bu bölüm iki konu üzerine yoğunlaşmıştır. Birinci konu: Vahyin hakikati. Bu da dört alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölüm: Vahyin lügat ve ıstılah olarak tanımı. İkinci alt bölüm: Allah'ın, Resulü (s.a.v.)'ne vahyi gönderme keyfiyeti. Üçüncü alt bölüm: Meleğin Resulüllah'a vahyi getirme keyfiyeti. Dördüncü alt bölüm: Kur'an vahyini karakterize eden husus. İkinci konu: Vahye dair modernist anlayış. Buda iki alt bölümü içermektedir. Birinci alt bölüm modernistlerin anlayışını ele almıştır. İkinci alt bölüm ise İslam dünyasındaki modernistlerde vahiy konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde ise iki konu bulunmaktadır. Birinci konuda bağımsız bir alt bölümde Nâsheed'in biyografisine, başka bir alt bölümde ise doğduğu yer ve büyümesine değinilmiştir. Daha sonra bu bölümün son alt bölümünde Modernite ve Kur'an adlı kitabına değinilmiştir. İkinci bölümde (konuda) ise Saeed Nasheed'in vahiy hakkındaki sözleri eleştiriyle birlikte beş alt bölüm üzerinden sunulmuştur. Sonuç Bölümü İse: Bu Araştırmanın Ulaştığı Bir Dizi Bulgu Ve Öneriyi İçermektedir.
Praise be to God, and prayers and peace be upon his Messenger, who was sent as a mercy to the worlds. As for what follows: The Qur'an was and still is under attack by the enemies of Islam, because of its importance in Muslims life in all aspects of their lives. For It is their holy book and the first reference that was revealed by God to organize human life on its basis and lead them by hand towards happiness and goodness. Among those who targeted the Holy Qur'an were a handful of thinkers who aligned their ideas with the West, and were arrows in the treachery of the nation's enemies to stab it in its side, and to complete the colonial invasion with an intellectual and cultural invasion in general, and on revelation in particular, through intellectual networks claiming modernity and progress. So, my research, "Revelation in Modernist Thought (Saeed Nasheed) as a model - a critical study" came to respond to their suspicions and demonstrate the fragility of their research by presenting and criticizing the ideas of the modernist Saeed Nasheed in revelation, in which I dealt with the difference between the definition of our ancestor of revelation and the definition of the modernist trend of it. In addition to defining modernity and its source, and then I dealt with the thought of Saeed Nasheed in the revelation and its criticism by refuting its resemblance and linking it to the sayings of modernists in the Islamic world and in the West. The research came with an introduction, two parts and a conclusion. In the introduction: I dealt with the importance of the research, its objectives, the reasons for choosing it, its method, and the plan that I will follow. As for the first section: it was about the reality of revelation and its nature, and the modern concept of it, in which I mentioned the definition of revelation in language and idiomatically, and how God revealed to his messengers, peace be upon them, and how the angel revealed to the Messenger of God, peace be upon him, and what distinguished the Qur'anic revelation. It also included the concept of modernity, and the revelation of modernists in the Islamic world. as for the second section: I mentioned a brief definition of Nasheed, his birth and upbringing, then I dealt with his book (Modernity and the Qur'an), where the sayings of Saeed Nasheed in Revelation were presented with their criticism. As for the conclusion: it included a number of results and recommendations that this research concluded.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Vahiy, Kur'an-ı Kerim, Modern, Saîd Nâşîd, Nâşîd, Revelation, The Holy Quran, Modernist, Saeed Nasheed, Nasheed, Din, Religion

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye