Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Özelikler ArasıKorelasyon ve Path Analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada ülkemizde tescil edilmiş bazı nohut çeşitlerinde tane verimi ile diğer verim unsurları arasındaki ilişkiler korelasyon ve path analizi kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışma, 2011-2012 yıllarında Mardin Kızıltepe ekolojik koşullarında kurulmuş ve tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü yürütülmüştür. Araştırma 10 adet tescilli nohut çeşidi (Azizye-94, Menemen-92, Yaşa-05, İzmir-92, ILC-482, Işık-05, Canitez-87, Er-99 Diyar-95, ve Gökçe) ile 2011-12 ve 2012-13 yıllarında Mardin-Kızıltepe ekolojik koşullarında tesadüf blokları denmeme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre; tane verimi ile bitkide tane sayısı (0.927**), bitkide bakla sayısı (0.916**), hasat indeksi (0.728**) arasında önemli ve olumlu ilişkiler bulunmuştur. Yapılan path analizinde; tane verimi üzerine baklada tane sayısı (p= 0.822, % 43.6), ilk bakla yüksekliği (p= 0.466, % 30.7) ve bitkide bakla sayısının (p= 0.503, % 26.3) doğrudan ve yüksek derecede olumlu, bitki boyu (p= -0.407, % 30.9) ise yüksek ancak olumsuz bir etki yaptığı saptanmıştır. Nohutta yapılacak ıslah çalışmalarında, yüksek verim potansiyelini elde etmek için bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı ve bitkide ilk bakla yüksekliği seleksiyon kriteri olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

3

Künye