Son Sınıf İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Eğitim Düzeyleri ve Yeterlilik Algı Durumlarının Belirlenmesi

dc.authorid0000-0003-3525-0045en_US
dc.authorscopusid57614027200en_US
dc.authorwosidIAP-1067-2023en_US
dc.contributor.authorYAŞAR CAN SEVİNÇ
dc.contributor.authorDİLMEN BAYAR BEHİYE
dc.date.accessioned2023-12-10T16:59:37Z
dc.date.available2023-12-10T16:59:37Z
dc.date.issuedAralık 2020en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.description.abstractAmaç: Son sınıf ilk ve acil yardım programı öğrencilerinin mesleki uygulama yapma sayıları, pratik yeterlilikleri ve teorik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal-Metot: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı 2. sınıfta aktif öğrenim gören 96 öğrenci oluşturmuştur. Katılımcıların mesleki konularda eğitim alıp almadıkları (17 soru), uygulama yapıp yapmadıkları (11 soru), kendilerini yeterli görüp görmedikleri (16 soru) ve bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik (11 soru) toplam 45 soru yüz yüze anket yöntemiyle çalışıldı. Veriler SPSS 26 istatistik paket programı kullanılarak frekans ve yüzde şeklinde belirtilmiştir. Mesleki derslerin laboratuvar ortamında uygulama sayıları ile yeterliliklerini karşılaştırma da ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel önemlilik için p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Paramedik öğrencilerinin aldıkları eğitimlerle ilgili uygulama sayılarının analizinde öğrencilerin % 63,5’i entübasyon, % 41.7 defibrilatör, %38.5’ kırık stabilizasyonu ve %37.5’inin doğum eylemi uygulamasını hiç yapmadıkları tespit edildi. %78,1 CPR, %58,3 defibrilatör, %36,5 entübasyon, % 62,5 doğum eylemi ve %85,5’i kardiyak arrest uygulamasını en az bir kere yaptıkları tespit edildi. Entübasyon, TYD ve kırık stabilizasyonu mesleki eğitim konularında yeterlilik algısı ile uygulama sayısı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p˂0.05). Sonuç: Öğrencilerin mesleki konularda uygulama yapmalarının yeterlilik algıları ve beceri düzeylerinin artmasına olumlu katkısının olduğu sonucuna varılmıştıren_US
dc.identifier.citationYAŞAR CAN, S., & DİLMEN BAYAR, B. (2020). Son Sınıf İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Eğitim Düzeyi ve Yeterlilik Algı Durumlarının Belirlenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(4), 437-442. https://doi.org/10.34087/cbusbed.719686en_US
dc.identifier.doi10.34087/cbusbed.719686en_US
dc.identifier.endpage442en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage437en_US
dc.identifier.trdizinid418000en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1050923
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4515
dc.identifier.volume7en_US
dc.institutionauthorDİLMEN BAYAR, BEHİYE
dc.language.isotren_US
dc.publisherCelal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.ispartofCelal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParamedik, öğrenci, eğitim, yeterli hissetmeen_US
dc.titleSon Sınıf İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Eğitim Düzeyleri ve Yeterlilik Algı Durumlarının Belirlenmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
MAKALE DOSYASI.pdf
Boyut:
362.07 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
MAKALE DOSYASI
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: