Kur ve ticaret savaşları: Trump Dönemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

2008 Küresel krizden sonra ticaret politikaları farklılaşmaya başlamıştır. Bu kriz, devletleri siyasi ve ekonomik politikalarda korumacılığa yöneltmiştir ve böylece korumacı politikalar gündemde belirmeye başlamıştır. Küreselleşen dünyada, git gide önemi artan uluslararası ticaret, devletleri hammadde, mamul mal ve hizmetler açısından birbirine karşı bağımlı kılmıştır. Bu nedenden dolayı devletlerarasında gittikçe artan bir dış ticaret açığı oluşmuştur. Bu noktada devletler korumacı tedbirler dediğimiz ticarete müdahalede bulunmaya başlamıştır. Bu müdahaleler sonucu artan korumacı politikalar ticaret savaşlarını ortaya çıkarmıştır. 2016 yılında ABD Başkanı seçilen Donald Trump Çin'e karşı verilen dış ticaret açığından endişe duyduğunu dile getirmiştir. Buna yönelik başkan olmadan önce "Önce Amerika" sloganıyla, ülkesini daha iyi bir yere getirmek için ithal ürünlere karşı koruyacağını belirterek bu yönde adımlar atmıştır. 2018'in Mart ayında yerli üreticilerini ve endüstrisini korumak amacıyla Çin'e tarifeler uygulaması attığı ilk adım olmuştur. Çin'in bu tarifelere misillemede bulunmasıyla korumacılık bağlamında ticaret savaşları daha belirgin bir hal alarak genişlemiştir. Trump, sadece Çin ile kalmayıp, Meksika, Kanada, Fransa, AB, Türkiye gibi ülkelere karşı da bu savaşı açmıştır. Fakat Trump'ın en çok savaş içerisinde olduğu ülke Çin devleti olmuştur. Bununla beraber son zamanlarda yaşanan ticaret savaşları 21. Yüzyıla damga vuran konuların başında gelmiştir. Çin ve ABD'nin başını çekmekle beraber, birçok devletin ticaret savaşlarından olumsuz etkilendiği ve son yıllardaki verilere bakıldığında, dünya ticaretindeki büyümede bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmada kur ve ticaret savaşları kapsamında Trump Dönemi ele alınmakta ve bu dönemde ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Trump'ın uyguladığı tarifeler üzerinden incelenmektedir. Bunun yanında kur ve ticaret savaşlarının küresel ekonomiye etkileri ve bu savaşların ne gibi sonuçlar doğuracağı detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.
After the 2008 global crisis, trade policies began to differ. This crisis led states to protectionism in political and economic policies, and thus protectionist policies began to appear on the agenda. In the globalizing world, international trade, which is becoming increasingly important, has made states dependent on each other in terms of raw materials, manufactured goods and services. For this reason, an ever-increasing foreign trade deficit has occurred between states. At this point, states have begun to intervene in trade, which we call protectionist measures. Increasing protectionist policies as a result of these interventions have revealed trade wars. Donald Trump, who was elected as the President of the USA in 2016, expressed his concern about the foreign trade deficit with China. Before becoming the president, he took steps in this direction by stating that he would protect his country against imported products in order to bring his country to a better place with the slogan "America First". In March 2018, it was the first step it took to impose tariffs on China in order to protect its domestic producers and industry. With China's retaliation against these tariffs, trade wars in the context of protectionism have become more prominent and expanded. Trump has declared this war not only against China, but also against countries such as Mexico, Canada, France, the EU and Turkey. However, the country with which Trump was at war the most was the Chinese state. However, the recent trade wars have been at the forefront of the issues that marked the 21st century. Although China and the USA lead, many states have been adversely affected by trade wars and when the data in recent years are examined, it has been observed that there has been a decrease in the growth in world trade. In this study, the Trump Era is discussed within the scope of currency and trade wars, and the trade wars between the USA and China in this period are examined through the tariffs applied by Trump. In addition, the effects of currency and trade wars on the global economy and the consequences of these wars are explained in detail.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Korumacılık, Küresel Kriz, Ticaret savaşları, Yeni Korumacılık, Protectionism, Global Crisis, Trade wars, New Protectionism, Ekonomi, Economics, Uluslararası İlişkiler, International Relations, Amerika Birleşik Devletleri, United States of America, Döviz kuru, Exchange rate, Döviz kuru politikaları, Exchange rate policies, Korumacılık politikaları, Protectionism policies, Kur sistemleri, Rate of exchange systems, Ticaret, Trade, Ticaret politikaları, Trade policies, Ticaret savaşları, Trade war, Ticari uyuşmazlıklar, Commercial disputes, Trump, Donald, Trump, Donald

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye