COVİD-19 SONRASI OFİS MOBİLYALARINDAKİ DEĞİŞİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsanlığın sosyal ve ekonomik büyümesi, yıllar boyunca yaygın ve benzersiz krizlere neden olan bir dizi olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının son aylarında ortaya çıkan Covid-19 salgını, 21.yüzyılda tüm dünyayı etkisi altına alarak kriz yaratmış ve kısa bir zamanda tüm dünyada yayılmıştır. Çalışmada, Covid-19 salgını sonrası ofis mobilyaları tasarımında, üretiminde ve detaylarında yaşanan değişimi ortaya çıkarmak ve değişiklikleri sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, üç aşamadan oluşan çalışmanın ilk aşamasında, literatür taraması yoluyla sürdürülebilir mobilya özelliklerine ilişkin kavramlar ortaya konmuştur. İkinci aşamada öncelikle salgının ofis ortamı ve mobilya tasarımına etkisi ele alınmıştır. Bu doğrultuda yurtiçi ve yurt dışı ofis mobilya tasarımlarında gözlemlenen değişiklikler ile tasarımcıların ve mobilya üreticilerinin pandemide tasarım yönelimlerine yönelik yaptığı açıklamalar üzerinden takip edilmiştir. Beraberinde en yoğun ve ortak odaklanılan konular olarak mobilyanın işlev, malzeme, bölücü eleman ve teknolojik açıdan uğradığı değişimler örnekler üzerinden açıklanmıştır. Üçüncü aşamada ise ofis mobilyalarında gözlemlenen değişimler, sürdürülebilir mobilya özellikleri bağlamında değerlendirilmiştir. Bu çalışma, ortaya konan verilerin dünya çapında tasarımcıların ofis ve mobilya tasarımı için yeni normale nasıl hazırlandıklarını göstermiştir. Çalışmanın sonucunda, mobilya tasarımlarında gözlemlenen değişimlerin işlev, malzeme ve teknolojik kriterler bağlamında sürdürülebilir mobilya özelliklerini büyük oranda karşıladığı ve salgın sonrası kullanımının devam edebileceği sonucuna varılmıştır.
The social and economic growth of humanity has brought with it a series of adversities that have caused widespread and unique crises over the years. The Covid-19 pandemic created a crisis in the 21st century and spread all over the world in a short time. In the study, it is aimed to reveal the change in the design, production and details of office furniture after the Covid-19 and to evaluate the changes in the context of sustainability. The study consists of three stages. In the first stage, concepts related to sustainable furniture features were introduced through literature review. In the second stage, the effect of the epidemic on the office environment and furniture design was discussed. Along with this, the changes that the furniture undergoes in terms of function, material, divider element and technology, which are the most intense and common focus subjects observed in domestic and foreign office furniture designs, are explained through examples. In the third stage, the changes observed in office furniture were evaluated in the context of sustainable furniture features. This study has shown how the data revealed how designers around the world are preparing for the new normal for office and furniture design. As a result of the study, it was concluded that the changes observed in furniture designs generally meet the characteristics of sustainable furniture in the context of the determined criteria and that its use can continue after the epidemic.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Covid-19, Ofis mobilyaları, Ofis tasarımları, Sürdürülebilirlik, Covid-19, Office furnitures, Office building design, Sustainability

Kaynak

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

31

Sayı

2

Künye

Bekar, İ. & Kutlu, İ. (2022). COVİD-19 SONRASI OFİS MOBİLYALARINDAKİ DEĞİŞİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMI . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 31 (2) , 423-436 . DOI: 10.35379/cusosbil.1065542