Adorno'da mutlu yaşam ve kültür ilişkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Aydınlanma dönemiyle birlikte toplumsal anlamda yaşanmış ve yaşanabilecek olan sorunları Adorno'nun ahlak felsefesi bağlamında ortaya koymaktadır. Burada Adorno'nun şahit olduğu Auschwitz olayı sonrasındaki yaşamda ahlaki ve kültürel değerlerin, kültür endüstrisi tarafından yeniden biçimlendirilip topluma sunulduğu ve toplumun da sunulan vaatleri sorgulamadan kabul ettiği tespit edilmiştir. Bu bakımdan kültür endüstrisi tarafından yürütülen modern dünyada, özgürlüğün yeniden elde edilebilmesi için Adorno'nun bireye önerdiği kurtuluş yollarının açıklanması amaçlanmıştır. Çalışmada, Adorno'nun ahlak felsefesi bağlamında modern yaşam içerisinde sorunlu bir konu haline gelen ahlaki yaşamın imkânı irdelenmiş ve bu imkânın Adorno'nun önerdiği şekilde bilinçli bireylerin sayılarının arttırılıp modern dünyaya karşı geçmişin sorunlarını geleceğe aktarabilen önemli sanat yapıtları üretmeleri ile mümkün olabileceği konusu yazarın eserlerinden yola çıkarak aktarılmıştır. Bu bağlamda değişen ve gelişen bir dünyada sanat yapıtlarının Adorno'nun düşüncesindeki kadar masum bir dinamikliğe sahip olmadığı fikri ve bütünün yanlış olduğu düşüncesini savunan Adorno'nun sanat konusundaki çelişik düşünceleri göz önüne alınarak bütün içerisinde biçimlenen sanat eserlerinin gerçekliği tam anlamıyla yansıtmadığı düşüncesi savunulmaya çalışılmıştır.
This study, reveals the problems that have been and will be experienced in the social sense with the Enlightenment period in the context of Adorno's moral philosophy. Here, it has been determined that in the life after the Auschwitz event that Adorno witnessed, moral and cultural values were reshaped by the culture industry and presented to the society, and the society accepted the promises without question. In this respect, it is aimed to explain the ways of salvation suggested by Adorno for the individual in order to regain freedom in the modern world run by the culture industry. In the study, the possibility of moral life, which has become a problematic issue in modern life in the context of Adorno's moral philosophy, is examined and the subject that this possibility is possible by increasing the number of conscious individuals as suggested by Adorno and producing important works of art that can transfer the problems of the past to the modern world is based on the works of the author. out and transferred. In this context, it has been tried to defend the idea that the works of art that are shaped within the whole do not fully reflect the reality, considering the contradictory thoughts of Adorno on art, who defends the idea that the works of art do not have as innocent dynamism as Adorno's thought in a changing and developing world, and the idea that the whole is wrong.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Adorno, Auschwitz, Ahlak, Kültür, Kültür Endüstrisi, Sanat, Eleştirel Teori, Toplum, Adorno, Auschwitz, Ethics, Culture, Culture Industry, Art, Critical Theory, Society, Felsefe, Philosophy

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye