Seyahat Acentası Çalışanlarının Serbest Zaman Algıları Ve Serbest Zaman Tercihleri Arasındaki İlişki

Küçük Resim Yok

Tarih

2015-11-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Seyahat acentası çalışanlarının serbest zaman algıları ve serbest zaman tercihleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi araştırmanın temel amacıdır. Araştırmada kapsamında Eskişehir’de faaliyet gösteren 52 seyahat acentasında 112 çalışanın oluşturduğu katılımcılardan veriler anket yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler frekans ve korelasyon analizi yanı sıra t-testi ile analiz edilerek bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde seyahat acentası çalışanlarının sosyo-kültürel ve bireysel etkinliklere diğer etkinliklere nispeten daha fazla önem atfettiği görülmüştür. Bununla birlikte çalışanların, serbest zaman etkinliklerine yönelik zamansal ve ekonomik algılamalarının diğer algılamalara oranla daha yüksek ortalamalara sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, seyahat acentası çalışanlarının ekonomik algılamaları arttıkça sosyo-kültürel etkinliklere talebin yükseldiği bunun yanı sıra kültürel algılamaları arttıkça turistik etkinliklere katılımlarında azalma olduğunu görülmüştür. Bir diğer sonuç, erkeklerin kadınlara oranla sportif etkinliklere katılıma daha eğilimli oldukları ve kadınların serbest zaman etkinliklerini erkeklere oranla daha kültürel bir olay algıladıklarıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Serbest zaman tatmini, Serbest zamanda algılanan özgürlük, Eskişehir

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Arıca, R, Kodaş, B. ve Kodaş, D (2015). Seyahat Acentesi Çalışanlarının Serbest Zaman Algıları ve Serbest Zaman Tercihleri Arasındaki İlişki. 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Eskişehir.