Allah'ın zâtı hakkında çağdaş şüpheci dalga - Contemporary groundswell of skepticism in the existence of Allah

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Allah'ın Zâtı Hakkında Çağdaş Şüpheci Dalga adlı çalışmamızla, ilâhî varoluş meselesiyle ilgili çağdaş şüphecilik olgusunu ele aldık. Araştırmamızın ilk bölümünde, insan düşüncesi yoluyla Kelâmî ve felsefi tartışmaları işgal eden en önemli konulardan olan ilâhî varoluşun özelliğini bir başlangıç olarak ele aldık. Mütekellimlerin vucûd hakkındaki görüşlerini izâh ettik. Sonra Allâh'ın varlığının gerçekliği hakkında bilgi verdik ve var oluşunun vucûbiyyetine dair kanıtları hakkında malumat sunduk. Sonra Batı ve İslâmî entelektüel arenada fenomen tarihini ortaya koyduk, Onları oluşturan en önemli akım ve doktrinlerden ve Allâh'ın varlığı meselesiyle ilgili en önemli fikirlerden bahsettik. İkinci bölümde araştırma; çağdaş fenomeni yayılımının kapsamı ve kapsamı açısından izlemiştir; İstatistiksel prosedürlere göre, daha sonra doğası, tezahürleri ve şekillendirme faktörleri açısından, en önemli kaynaklarını ve onları etkileyen en önemli modernist entelektüel projelerini sunduk, ardından felsefi ve bilimsel eğilimlerini ve argümanlarını belirledikten sonra metafiziğin inkâr edilmesindeki yeni mantıksal durum doktrine dayanan rasyonel ve mantıksal akıl yürütme kurallarına ve rasyonalite ile çelişki ve çekişme ilkesine dayanan bilimsel metodolojiye göre tartışmaya çalıştık. Üçüncü bölümde ise ilâhî varoluş meselesi üzerine çağdaş eleştirmenlerin şüpheleri ve itirazları tartışılmıştır. Araştırmalar zihinsel akıl yürütmenin bir görevin varlığından çıkarılabileceğini ve vakalarda belirlenebileceği söylemleriyle devam ettik. Bilgiyi tek bir kaynakla sınırlayan öğretileri açıklayarak, bilginin yapı ilişkisine ve duyu, akıl ve aktarım arasındaki etkileşime dayandığını izahlarla cevap vermeye çalıştık. Görevin varlığına dair kanıtlar duyusal ve zihinsel yollarla ona dayandığını evren ve yaşamın yorumlanmasında ilâhî varoluş inkârında çağdaş bilimsel teorilerdeki sistematik hatayı ortaya çıkardığını, nedensellik ilkesi ile sınır dışı etme ve ardıllık ilkesi arasındaki karışıklıkları, ilk neden ilkesini reddetmelerini sağlanmış ve nedeninde sonsuz olduğunu kanıtlanmaya çalıştık Benzer şekilde, onların yanılgısı, nedensellik yasasının, ilişkinin içerme yerine açık korelasyona istinadı bir zamanda neden ve neden arasındaki kaynaştırma ilişkisine dayandığından araştırma, yerleşiminde açıklandığı gibi birçok çıkarımsal yanlışlık bulunduğuna değindik..
We have addressed, in the research entitled "Contemporary Groundswell of Skepticism in the Existence of Allah," the contemporary phenomena of questioning the Devine Presence. In the first chapter, there was the introduction of the adjective of "Presence" as the most important issue that occupied the verbal and philosophical discussions within the human thoughts. We also examined the explanation of the concept of existence as defined among the Men of words (the scholars of the science of discourse) and whether existence is related to the things we can feel and touch or it's more than that. Their agreement on the way and description of proving Allah's Presence that is related to the Divine Entity that is described by treats proved by an outside examination and verification was obviously shown. Then we have tackled their issue of the knowledge of the truth of Allah's entity and their evidence of the existence of the Must-Existed. Then, we have touched upon the historiography of the phenomena in the eastern and Islamic ideological field and mentioned the most important movements and doctrines they formed as well as its most significant concepts related to the issue of Allah's Presence. In the second chapter, we have focused on the contemporary phenomena and the extent and size of its spreading based on statistical procedures, then, we have dealt with its nature, aspects, and the factors that form it. Then, its most prominent luminaries, and the most significant intellectual and modernist projects that influenced it were taken into discussion. Moreover, the philosophical and scientific sides and statements that form the basis of it were discussed with a scientific approach grounded on the rules of reasonable and logical deduction such as the principle of verification on which the new logical positivism is based where denying metaphysics and the principle of rationalizing the substance, the union and permeation in the contemporary theory of the unity of the existence and suchlike theories. In the third chapter, the suspicions and objections raised by contemporary critics on the matter of Divine Presence were discussed. We have taken the side that embraces the possibility of the reasoning inference for the existence of the necessary existent and its confirmation in some instances. Furthermore, we have rejected the statement of the schools of thought that has limited the knowledge to one source, and says that knowledge is based on a compounding and overlapping relation between sense, reason, and report. The proof of the necessary existent is based on sensational and rational methods; this methodological error in the contemporary theories in denying the Divine Presence in interpreting life and the universe was discovered. The confusion they have between the principle of causality and that of consecutiveness led them to reject the principle of the first cause and affirm endless causes. They also have the illusion that the principle of causality is based on the overlapping relation between the cause and effect while the relation therein is based on concomitance rather than overlapping ground. However, many fallacies of inference were addressed as will be explained where appropriate.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Şüphecilik Olgusu, Çağdaş Düşünce, İlâhî Varoluş, Vâcibu'l-Vucûd'un Varlığı, Allah'ın Zâtı- Zât, Questioning Phenomena- Contemporary ideology- Divine Presence- Of necessary existence- Divine Entity- The Entity, Din, Religion, Allah, God, Allah'ın varlığı, Existence of God, Allah`ın sıfatları, Attributes of God, Modern düşünce, Modern idea, Vacibu'l Vücud, Vacibu'l Vücud, İslamiyet, Islam, Şüphecilik, Scepticism

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye