BATI METAFİZİĞİNİN TEMEL SORUSU VE HEIDEGGER

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Elinizdeki makale, Batı metafiziğinin temel sorusuna Heidegger'in yeni bir okuma ve çeviri anlayışıyla cevap denemesini serimler. Bu serimleme, Heidegger öncesi ve sonrası metafiziksel yaklaşımların temel soruyu nasıl ele aldıklarını şart koşar. Buna göre metafiziğin temel sorusunun bilhassa Leibniz ve Schelling'teki önemi vurgulanıp Heidegger yaklaşımının evveliyatı tasvir edilir. Bu tasvirin ışığında Heidegger'in getirdiği yenilikler, tartışmalar ve yeni sorunlar sunulur. Temel soru Heidegger'in bu sorunun tarihindeki merkezi konumuyla her hakiki felsefi soru gibi bitmez ve çağdaş felsefe ya da bilimlerde, metafizik dışı ve analitik bir biçimde işlenmiştir. Nihayet, metafiziğin temel sorusunun cevapsız güncelliğini, efsuni muammasını, çözülmez önemini ve faydasız zorunluluğunu göstermek bu makalenin en dipte yatan görevidir.
The current study interprets an attempt to answer to the basic or ground question of the western metaphysics with a new understanding of the reading and translation by Heidegger. This interpretation provides how the metaphysical approaches before and after Heidegger handle with the ground question. According to this, the importance of the ground question of metaphysics in Leibniz and Schelling is highlighted, as well as, the prehistory of Heidegger's approach is described. The newness, controversies and new questions by Heidegger are presented in the light of this description. Like any genuine philosophical question, the ground question isn't finished with the central place of Heidegger in the history of this question and it is handled in the contemporary philosophy and sciences in a non-metaphysical and analytic manner. Finally, it is the the deepest task of this study to show the unanswered currency, the magical mystery and the useless necessity of the ground question of the metaphysics.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Felsefe

Kaynak

F L S F / Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

21

Künye