Yapılandırmacı öğrenme paradigması ilkeleri açısından ilköğretim okullarında öğretmen denetimi uygulamalarının değerlendirilmesi

dc.contributor.authorYıldırım, Muhamet Cevat
dc.contributor.authorDemirtaş, Hasan
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:45Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:45Z
dc.date.issued2012
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, müfettiş ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak ilköğretim okullarında yapılandırmacı öğrenme paradigması ilkeleri açısından öğretmen denetimi uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Nicel yöntem kapsamında araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek, nitel yöntem kapsamında ise odak grup görüşmesi ve doküman incelemesi teknikleri kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde parametrik ve parametrik olmayan analiz teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın/örneklemi nicel boyut için Şanlıurfa il merkezindeki 367 öğretmen ve 42 ilköğretim müfettişinden, nitel boyut için ise Şan hur fa il merkezindeki 12 öğretmen ve 12 ilköğretim müfettişinden oluşmuştur. Nitel verilerde ise içerik analizi yapılmıştır. Müfettiş görüşlerine göre, ilköğretim müfettişleri öğretmen denetiminde yapılandırmacı öğrenme paradigması ilkeleri açısından öğretmen denetiminin beş boyutuna da çoğu zaman dikkat etmektedirler. Öğretmen görüşlerine göre ise ilköğretim müfettişleri öğretmen denetiminde, ''Öğretmenin yönetimsel görevleriyle ilgili etkinlikler, öğrenmeye özendirme etkinlikleri, öğretimi planlama ve öğrenme ortamını düzenleme etkinlikleri" boyutlarına çoğu zaman, "Beceri geliştirme ve değerlendirme etkinlikleri, düşünmeyi geliştirme etkinlikleri" boyutlarına ara sıra dikkat etmektedirler. Öğretmen denetiminde; denetim süreci, müfettişlerin görev alanları ve denetim mevzuatı boyutlarında çeşitli sorunların olduğu sonucuna ulaşılmıştıren_US
dc.description.abstractThe purpose of study is to evaluate the teacher supervision practices in terms of constructivist learning paradigm principles in the primary schools based on the opinions of the supervisors and the teachers. Both quantitative and qualitative research methods were used in the study. As quantitative method, the scale which was developed by the researcher and as qualitative method the focus group interview and document analysis techniques were used. Parametric and non-parametric analysis techniques were used İn the analysis of quantitative data. The sample of the study is consisted of 367 teachers and 42 primary education supervisors so as to collect quantitative data and 12 teachers and 12 primary education supervisors for qualitative data, all of which work in Şanlıurfa city central district. Content analysis was applied to the qualitative data. According fo supervisors' opinions, the primary education supervisors usually observe five dimensions of teacher supervision in terms of constructivist learning paradigm principles on the supervision of teachers. On the other hand according to teachers' opinions, the primary education supervisors usually observe these dimensions; the activities related to the teacher's administrative tasks, the activities of planning the instruction and organizing the learning environment, the activities of encouraging the learning. However, they sometimes observe these dimensions; the activities of skill development and evaluation, the activities of improving the thinking. The results show that there are some problems in supervision processes, supervisory duties and supervision laws and regulations in teacher supervision.en_US
dc.identifier.citationYıldırım, M. C. & Demirtaş, H. (2012). YAPILANDIRMACI ÖĞRENME PARADİGMASI İLKELERİ AÇISINDAN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN DENETİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (43) , 495-507 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7795/102049
dc.identifier.endpage507en_US
dc.identifier.issn1300-5340
dc.identifier.issue43en_US
dc.identifier.startpage495en_US
dc.identifier.trdizinid134148en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7795/102049
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1550
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorYıldırım, Muhamet Cevat
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofHacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleYapılandırmacı öğrenme paradigması ilkeleri açısından ilköğretim okullarında öğretmen denetimi uygulamalarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluating the teacher supervision practices at primary schools in terms of constructivist learning paradigm principlesen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
yıldırım.pdf
Boyut:
199.68 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text