Investigation of the effects of Alfa lipoic acid on changes in maternal rat kidney caused by tobacco smoke exposure in pregnancy [Gebelikte Tütün Dumani Maruziyetinin Anne Siçan Böbrek Dokusunda Meydana Getirdigi Degişiklikler Üzerine Alfa Lipoik Asitin Etkilerinin İncelenmesi]

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ataturk Universitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

The aim of this study was to investigate the effects of alpha lipoic acid on histopathological results of kidney tissue of mothers exposed to tobacco smoke during pregnancy. Twenty-eight Spraque-Dawley female rats were used. Rats were randomly divided into four groups: control, tobacco smoke (TS), tobacco smoke + alpha lipoic acid (TS+ALA) and alpha lipoic acid (ALA). Rats in the TS and TS+ALA groups were exposed to TS twice a day for one hour starting from eight weeks before mating and during pregnancy. 20 mg/kg of ALA was administered by gavage to ALA and TS+ALA group. The kidney tissues were examined by histological, immunohistochemical and MDA levels. Histopathological findings such as inflammatory cell increase, enlargement Bowman distance and hyaline casts in the tubule lumen were observed in the TS group. ALA application was found to reduce the majority of histopathological findings. VEGF immunoreactivity was significantly increased in the TS group compared to the control group, whereas in the TS+ALA group, VEGF immunoreactivity was significantly lower than TS group. MDA levels were significantly increased in the TS group compared to the control group. As a result, it has been shown that exposure of tobacco smoke during pregnancy causes an increase in histopathologic damage and vascularity in kidney tissues and that alpha lipoic acid has a partially protective effect against this effects. © 2019 Ataturk Universitesi. All rights reserved.
Çalışmada gebelikte tütün dumanına maruz kalan anne sıçanların böbrek dokusunda meydana gelen histopatolojik sonuçlar üzerine Alfa lipoik asitin etkilerinin deneysel olarak araştırılması amaçlandı. 28 adet dişi Sprague-Dawley cinsi sıçan kullanıldı. Gebe sıçanlar; Kontrol grubu, Tütün dumanı (TD) grubu, Tütün dumanı + Alfa lipoik asit (TD+ALA) grubu ve Alfa lipoik asit (ALA) grubu olmak üzere rastgele dört eşit gruba ayrıldı. TD ve TD+ALA grubundaki sıçanlar çiftleşmeden önce sekiz hafta ve gebelik süresince günde iki saat tütün dumanına maruz bırakıldı. TD+ALA ve ALA grubundaki sıçanlara ise çiftleşmeden önce sekiz hafta ve gebelik süresince gün aşırı gavaj yolu ile 20 mg/kg ALA verildi. Deney sonunda çıkarılan böbrek dokuları histolojik, immünohistokimyasal ve MDA düzeyi tayini metotları kullanılarak incelendi. TD grubuna ait böbrek kesitlerinde inflamatuar hücre artışı, Bowman boşluğunda artış, tübül lümeninde hiyalin birikimi gibi histopatolojik bulgulara rastlandı. ALA uygulaması ile histopatalojik bulguların büyük bir çoğunluğunda azalma gözlendi. TD grubunda VEGF immünreaktivitesinin kontrol grubuna göre anlamlı artış gösterdiği, TD+ALA grubunda ise TD grubuna göre anlamlı derecede azaldığı belirlendi. MDA seviyelerinde ise TD grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı artış olduğu tespit edildi. Sonuç olarak, gebelik boyunca tütün dumanı maruziyetinin böbrek dokularında histopatolojik hasara ve damarlanmada artışa neden olduğu, ALA’nın ise bu etkilere karşı kısmen koruma sağladığı belirlendi.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Alpha lipoic acid, Kidney, Pregnancy, Rat, Tobacco smoke

Kaynak

Ataturk Universitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q4

Cilt

14

Sayı

1

Künye