MOR KURYAKOS (DERA QİRA) MANASTIRI’NIN MİMARİ AÇIDAN BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmamızda, Süryaniler için kutsal olarak kabul edilen tarihi Tur Abdin Bölgesi sınırları içinde yer alan ve günümüzde Batman İli, Beşiri İlçesi Ayrancı (Deraqira) Köyü’nde bulunan Mor Kuryakos (Dera Qira) Manastırı incelenmiştir. Süryani cemaati tarafından kullanılmış olan Mor Kuryakos (Dera Qira) Manastırı’nı, literatüre kazandırma amacıyla; yapı, mimari ve sanat tarihi disiplini içerisinde ele alınmış ve günümüzdeki durumu, rölöve planları ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Günümüzde kullanılmayan yapının bulunduğu durumun analitik çözümlemesi yapılmıştır. Bununla beraber manastır ile ilgili literatür çalışması da yapıldığından yapı ile ilgili bilgiler de verilmiştir. Yapının içinde bulunduğu günümüzdeki mevcut durum açıklanmaya çalışılmıştır. Yapının zamanla doğal ve çevresel kaynaklardan dolayı tahribata uğraması, yapının daha erken tahrip olmasına ve yıkılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu tür çalışmalarla yapıların güncel verilerle sunulup bilinmesi ve gerekli tedbirler alınması da oldukça önem arz eden konular arasında yer almaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mor Kuryakos, Dera Qira, Manastır, Süryani, Mimari.

Kaynak

Kadim Akademi dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

2

Künye