İLK HALİFENİN SEÇİLMESİNDE HZ. ÖMER'İN ROLÜ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Hz. Muhammed'in vefatı ile Müslüman toplum bir yönetim sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Bunun temel nedeni, Kur'an'da ve Hz. Peygamberin uygulamalarında bu hususta net bir çözüm bulunmamasıdır. Ancak buna rağmen Müslümanlar henüz Hz. Peygamber defnedilmeden yöneticilerini seçebilmiştir. Çatışmasız bir çözümle Sakîfe toplantısında seçilen halife ile Müslümanlar siyasal bütünlüklerini koruyabilmişlerdir. Bunda Hz. Ömer'in önemli bir payı vardır. Hz. Ömer Sakîfe'de Ensar'ın kısmen kabilecilik kısmen de İslam'daki fazilet hususlarıyla kendilerinden halife belirleme çabalarına nasıl mukabelede bulunmuştur? Bu çalışmada hilafetin şartlarının Sakîfe toplantısı ile belirlendiğini tespit ederken, Hz. Ömer'in bu süreçte en önemli rolü oynayanlardan birisi olduğunu gördük. Hz. Ömer'in halife seçimi öncesi ve esnasında bir komplo içinde bulunmadığını, aynı zamanda baskın bir seçimle halife belirlenmesine de imkân tanımadığını tespit ettik. Hz. Ömer'in kendi hilafet ihtimaline rağmen Hz. Ebû Bekir'e biat yolunu açarak hem Ensar hem de Muhacirler içinde kamplaşma ve kabileciliğe yol açacak ihtimalleri önlediği sonucuna vardık.
The Muslim community encountered a crisis of governance as the Prophet Mohammad had passed away. The fundamental reason behind this crisis is the absence of lucid solution in Quran and in the Prophet's practices. However, the Muslim community succeded in electing the ruler even before the burial of the Prophet. Muslims preserved their political unity by electing the Caliphate in Sakife meeting.... Omar played a significant role in this consequence. How did Omar intervene in the Caliphate-selection-attempt of the Ansar based partially on tribalism and Islamic virtue system? We put that Sakife meeting specified the requirements to be Caliphate and we observe that Omar was one of the most influential members of the meeting in this process.We find that Omar was not in plot before and aftermath of caliphate-election process and he also did not allow a repressive election. We conclude that Omar prioritized Abu Bakr's Caliphate even though he had the chance to be the Caliphate just to prevent the polarization and tribalism between Ansar and Muhacir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası

Kaynak

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

67

Künye