İLK HALİFENİN SEÇİLMESİNDE HZ. ÖMER'İN ROLÜ

dc.contributor.authorDemirci, Abdurrahman
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:46:05Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:46:05Z
dc.date.issued2016
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları bölümüen_US
dc.description.abstractHz. Muhammed'in vefatı ile Müslüman toplum bir yönetim sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Bunun temel nedeni, Kur'an'da ve Hz. Peygamberin uygulamalarında bu hususta net bir çözüm bulunmamasıdır. Ancak buna rağmen Müslümanlar henüz Hz. Peygamber defnedilmeden yöneticilerini seçebilmiştir. Çatışmasız bir çözümle Sakîfe toplantısında seçilen halife ile Müslümanlar siyasal bütünlüklerini koruyabilmişlerdir. Bunda Hz. Ömer'in önemli bir payı vardır. Hz. Ömer Sakîfe'de Ensar'ın kısmen kabilecilik kısmen de İslam'daki fazilet hususlarıyla kendilerinden halife belirleme çabalarına nasıl mukabelede bulunmuştur? Bu çalışmada hilafetin şartlarının Sakîfe toplantısı ile belirlendiğini tespit ederken, Hz. Ömer'in bu süreçte en önemli rolü oynayanlardan birisi olduğunu gördük. Hz. Ömer'in halife seçimi öncesi ve esnasında bir komplo içinde bulunmadığını, aynı zamanda baskın bir seçimle halife belirlenmesine de imkân tanımadığını tespit ettik. Hz. Ömer'in kendi hilafet ihtimaline rağmen Hz. Ebû Bekir'e biat yolunu açarak hem Ensar hem de Muhacirler içinde kamplaşma ve kabileciliğe yol açacak ihtimalleri önlediği sonucuna vardık.en_US
dc.description.abstractThe Muslim community encountered a crisis of governance as the Prophet Mohammad had passed away. The fundamental reason behind this crisis is the absence of lucid solution in Quran and in the Prophet's practices. However, the Muslim community succeded in electing the ruler even before the burial of the Prophet. Muslims preserved their political unity by electing the Caliphate in Sakife meeting.... Omar played a significant role in this consequence. How did Omar intervene in the Caliphate-selection-attempt of the Ansar based partially on tribalism and Islamic virtue system? We put that Sakife meeting specified the requirements to be Caliphate and we observe that Omar was one of the most influential members of the meeting in this process.We find that Omar was not in plot before and aftermath of caliphate-election process and he also did not allow a repressive election. We conclude that Omar prioritized Abu Bakr's Caliphate even though he had the chance to be the Caliphate just to prevent the polarization and tribalism between Ansar and Muhacir.en_US
dc.identifier.endpage30en_US
dc.identifier.issn1301-6229
dc.identifier.issue67en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.trdizinid237006en_US
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNM01EQTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1727
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofEKEV AKADEMİ DERGİSİen_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleİLK HALİFENİN SEÇİLMESİNDE HZ. ÖMER'İN ROLÜen_US
dc.title.alternativeHz. Umar's Role at the Election of the First Caliphen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
831008245_01 Abdurrahman DEMIRCI.pdf
Boyut:
601.92 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Araştırma Makalesi