LİCÊ RA ÇEND SANİKÎ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniveristesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
CC0 1.0 Universal

Özet

Nê projeyî de mi waşt ke ez mintiqaya Licê de dewê Licoke ra çend sanikan binusnî. Sanikî, edebîyatê fekkî yê şarî de tewiran ra yew ê û bi se serran fek ra fek resayê nê demî. Sanikî, çandê şarî û cuyê şarî ser o zî tayê malumatan danê ma. No semed ra sanikî edebîyatê şarî de cayêko zaf muhîm gênê. Û perwerdekerdena domanan ser o zî cay sanikan taybet o.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye