Üniversite Lisans Ders Programlarının Süreç ve Sonuç Odaklı Program Geliştirme Yaklaşımlarına Göre Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesi

dc.authorid0000-0003-2028-7996en_US
dc.contributor.authorMızıkacı, Fatma
dc.contributor.authorGöktunalı, Öykü
dc.contributor.authorAktaş, Ayşegül Kübra
dc.contributor.authorGörür, Durmuş Ziya
dc.contributor.authorKızıl, Figen
dc.contributor.authorÇınar, Saadet
dc.date.accessioned2021-08-08T09:32:25Z
dc.date.available2021-08-08T09:32:25Z
dc.date.issued2019en_US
dc.departmentMAÜ, Yüksek Okullar, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümüen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı üniversite programlarında yer alan lisans derslerinin hedef, içerik, öğrenme- öğretme ve değerlendirme boyutlarının süreç odaklı ve sonuç odaklı program geliştirme yaklaşımları açısından incelemektir. Araştırmanın verileri üç ilde bulunan beş üniversitede dokuz farklı lisans programında öğrenim gören 18 öğrenciyle yapılan görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Görüşmeler, lisans derslerinin hedef, içerik, öğrenme- öğretme ve değerlendirme boyutlarının belirlenmesinde öğrencilerin bu sürece katılmalarına ilişkin sekiz sorudan oluşan yapılandırılmış bir görüşme formu ile yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analize tâbi tutulmuştur. Öğrenciler hedef, içerik, öğrenme öğretme ve değerlendirme boyutlarının belirlenmesi ve yürütülmesi aşamalarında katılım sağlamadıklarını ancak katılmak istediklerini belirtmişlerdir. Özellikle öğrenme-öğretme boyutu ile ilgili kararlara aktif olarak katılmak istediklerini vurgulamışlardır. Bulgular, üniversite lisans derslerine ilişkin program kararlarında sonuç odaklı yaklaşımların benimsendiğini, öğrenci katılımına yer verilmediğini göstermiştir. Üniversite lisans programlarının geliştirilmesinde süreç odaklı yaklaşımların da benimsenmesi için çalışmalar yapılması önerilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine the course objectives, course content, teaching-learning and evaluation components of the undergraduate courses in terms of the process and product-oriented program approach. Data were obtained through the interviews with 18 students from nine different undergraduate programs of five universities in three cities. The interviews were conducted with a structured interview form consisting of eight questions about the involvement of students in the decision making processes on the course objectives, course content, teaching-learning, and evaluation components. Descriptive analysis technique was used to analyze the data. Findings showed that students did not actively participate in the decision making processes on the course objectivescourse content, teaching-learning, and evaluation components. However, they emphasized that they would like to participate actively especially in the decisions on the teaching-learning component. It was found that product-oriented program approaches were adopted in the decisions of undergraduate program components and students did not actively participate in these processes. It was recommended that further studies should be done to adopt the processoriented approaches in developing undergraduate course programsen_US
dc.identifier.doi10.16986/HUJE.2018046022en_US
dc.identifier.endpage957en_US
dc.identifier.issn1300-5340
dc.identifier.issn2536-4758
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85075612841en_US
dc.identifier.scopusqualityQ4en_US
dc.identifier.startpage943en_US
dc.identifier.trdizinid335061en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNMU1EWXhNUT09/universite-lisans-ders-programlarinin-surec-ve-sonuc-odakli-program-gelistirme-yaklasimlarina-gore-ogrenci-gorusleri-acisindan-incelenmesi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2766
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.wosWOS:000494284400005en_US
dc.identifier.wosqualityN/Aen_US
dc.indekslendigikaynakWeb of Scienceen_US
dc.indekslendigikaynakScopusen_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofHacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject: Süreç ve sonuç odaklı program yaklaşımları, lisans programları, programın boyutları, öğrenci görüşlerien_US
dc.subject: Process and product-oriented program approach, undergraduate programs, program components, student opinionsen_US
dc.titleÜniversite Lisans Ders Programlarının Süreç ve Sonuç Odaklı Program Geliştirme Yaklaşımlarına Göre Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of Process and Product Oriented Program Approaches in Undergraduate Courses as Perceived by Studentsen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
9b91ebc4-ae76-45be-aa15-71dcffafe4c3.pdf
Boyut:
553.78 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Araştırma Makalesi
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: