Tefsirde nahiv kaideleriyle ilgili şiirle istişhad (Beydavi'nin Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil adlı eseri örneğinde)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Arap Dili orijinalliğiyle, kurallarının ve delillerinin çokluğuyla ön plana çıkmaktadır. İlâhî beyanın bu dille nazil olması onun şeref ve faziletini daha da artırdı. Buna binaen Kur'an-ı Kerîm, nahiv ilmi için en önemli kaynaklardan birisi sayılır. Bu nedenle özellikle ilk dönem tefsirleri, nahiv meselelerine yoğun bir biçimde vermiştir. Bu araştırma, el-Beydâvî'nin Envâru't-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl tefsirinde geçen bazı şiirlerin nahivsel delillerinin incelenmesinden ibarettir. Bu, Beydâvî'nin tefsirinde bulunan şiir kaynaklı nahivsel delilleri inceleyen betimsel bir çalışma olup şu konulara ışık tutmaktadır: Birincisi; "şiirsel eş-şâhid" ifadesinin dil ve terim ile zamansal ve mekânsal sınırlandırılması açısından belirlenip, onun nahivsel olarak delil gösterme şeklinden ve Beydâvî'nin tanıtılması, hayatı, eserleri, nahivle ilgili getirdiği şiirsel şâhidlerde takip ettiği yönteminden ibarettir. İkincisi ise; nahivle ilgili bir takım şiirsel şâhidlerin, analizleri ve bununla ilgili nahiv konusunda varit olan görüşlerin zikredilmesidir. Araştırma, nahivle ilgili şiirsel şahidin Kur'an ayetlerinin yorumlamasındaki etkisini, müfessirin tefsirde Arap şiirine dayanma boyutunu, nahivsel olarak onun işlevsel kılınması ve Kur'anî lafzın açıklanmasındaki rolünü ele alır. Bunun yanı sıra Araştırma, şâhidin sıhhati ve kime ait olduğunun araştırılmasına ve nahivsel olarak Arap xii şiirinde bir merci olarak Beydâvî tefsirine itimat etme imkânına değinir. Ayrıca yazar bu araştırmada, Beydâvî'nin Envârü't-Tenzîl tefsirinde bulunan pek çok şiir şahidlerinin (delillerini) belgesel incelemesini yapar. Bu şahidlerin bir kısmı delil sayılan çağa aittir. Beydâvî bunların kullanılmasında farklı yöntem izlemiştir. Yazar Beydâvî'nin sözü geçen yöntemlerini farklı açılardan irdelemektedir.
The Arabic language is characterized by its validity its numerous rules, its abundance of evidence, and the number of grammatical abstractions, and this language has been elevated, honored and favoured by the revelation of the divine statement and by grammatical rules. The Quran reading is one of the most important references in the grammatical equation. The interpretations of the Qur'an, especially the old ones, are full of grammatical questions. This research came to deal with grammatical grammatical evidence by studying models of it through some of the references in the interpretation of download lights and the secrets of Tawil known as the interpretation of Al-Baydawi. This study is descriptive analysis of the poetic poetic evidence in the interpretation of Al-Baydawi, in which he highlighted the first matters of the grammatical protest in the poetic verse in terms of the definition of the witness, language and terminology, and its temporal and spatial limitations. Then the definition of Belbaidawi and his life and his writings and methodology, which followed in the narration of poetic and grammatical evidence?The second is to stand on models of grammatical evidence and its topics, analysis and guidance in xiv mentioning the words in the grammatical questionFor which the witness was already present.The research deals with the issue of the use of the poetic poetic witness in guiding and graduating the meanings of the words generously grammatically?And the extent of dependence on th

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Din, Religion, Arapça, Arabic, Beydavi, Beydavi, Kur'an-ı Kerim, Koran, Söz dizim, Syntax, Tefsir, Commentary, İslamiyet, Islam, Şiir, Poem

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye